• Home
  • Dành cho cha mẹ

Dành cho cha mẹ


Sylvanian Families là gì?

Sylvanian Families

Từ năm 1985, Sylvanian Families được nhiều người yêu chuộng trên toàn thế giới. Nó là loại đồ chơi hoài cổ thu hút được nhiều nhóm tuổi khác nhau. Dựa trên ba khái niệm, Tự nhiên, Gia đình và Tình yêu,trẻ em có thể khám phá sức mạnh của sự tưởng tượng và học cách quan tâm, chia sẻ với nhau. Sylvanian Families nhằm giúp đỡ trẻ em có được kỹ năng xã hội quan trọng.

Thiết lập

Sylvanian Families Sylvanian Families

Tất cả những thành viên gia đình trong Sylvanian Village, nơi mọi người hưởng thụ thế giới tự nhiên. Thiết lập sự tận hưởng cuộc sống hàng ngày trong thoải mái, thương hiệu chúng tôi bao gồm các hoạt động mà ở đó trẻ em có thể khám phá những mô hình chơi khác nhau và tạo ra câu chuyện của riêng nó.

Gia đình

Sylvanian Families

Tất cả mọi người là thành viên của gia đình, và tìm hiểu các mối quan hệ trong đó có lòng tốt và tình yêu người khác.

Sản phẩm

Sylvanian Families

Có nhiều mẫu nhà, cửa hàng,đồ nội thất và phụ kiện, tất cả chúng rất là chi tiết. Mỗi hình nhân có sự ngọt ngào, độc đáo, kích thước và hình thức tốt. Tự nhiên, thú nhồi bông là hiện diện hữu hình đối với trẻ em.

Giá trị chơi

Sylvanian Families

Sylvanian Families là đồ chơi không độc hại, nó rất thân thiện với mọi người. Nó có nhiều diện mạo làm hấp dẫn rộng lớn với bé gái bao gồm cả chơi búp bê, trang trí nhà, chọn đồ nội thất, và thay đổi trang phục. Ở đây không có quy định và luật, nó cho phép trẻ em sáng tạo câu chuyện do chính mình.

Sự xúc cảm

Sylvanian Families khuyến khích môn chơi lành mạnh và có sự hấp dẫn nhằm giúp phát triển suy nghĩ và cảm xúc.