• Home
  • สำหรับผู้ปกครอง

สำหรับผู้ปกครอง


ซิลวาเนียน แฟมิลี่ คืออะไร?

Sylvanian Families

ซิลวาเนียน แฟมิลี่ เป็นที่รักของคนทั่วโลกตั้งแต่ปี 1985 และเป็นของเล่นที่ก่อให้เกิดความรู้สึกคิดถึงและความรัก จึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนในช่วงอายุที่หลากหลาย ซิลวาเนียนพัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ ธรรมชาติ ครอบครัว และความรัก อันจะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงการใส่ใจ และแบ่งปันให้กับผู้อื่น ภายใต้จินตนาการอันสดใส ซิลวาเนียน แฟมิลี่ จึงช่วยเด็กๆ พัฒนาทักษะทางสังคมได้

สถานที่ตั้ง

Sylvanian Families Sylvanian Families

ทุกครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซิลวาเนียน อันเป็นสถานที่ซึ่งสมาชิกมีความสุขกับธรรมชาติ และใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางความเพลิดเพลิน ซึ่งเราครอบคลุมกิจกรรมอันหลากหลาย ทำให้เด็กๆ สามารถเลือกวิธีและรูปแบบการเล่นในแบบของพวกเขาเอง หรือสร้างสรรค์เรื่องราวอันสนุกสนานขึ้นมาเองก็ได้

ครอบครัว

Sylvanian Families

ทุกคนสามารถร่วมเป็นครอบครัว และเรียนรู้ถึงการสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน รวมถึงการมอบความเมตตาและความรักให้กับผู้อื่น

ผลิตภัณฑ์

Sylvanian Families

ผลิตภัณฑ์ซิลวาเนียนผลิตด้วยความประณีตในทุกรายละเอียด และมีให้เลือกหลากหลาย เช่น บ้าน ร้านค้า เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ตุ๊กตาทุกตัวมีบุคลิกที่อ่อนหวาน มีบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งมีท่าทางและขนาดที่พอเหมาะ นอกจากนี้ ด้วยธรรมชาติของสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร จะทำให้เด็กๆ ที่เล่นกับซิลวาเนียนรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อกัน

คุณค่าในการเล่น

Sylvanian Families

ซิลวาเนียน แฟมิลี่เป็นของเล่นที่สร้างความรู้สึกที่ดีและเป็นมิตรกับทุกคน รวมทั้งสามารถเล่นได้ในหลายรูปแบบ เช่น เล่นเป็นตุ๊กตา ตกแต่งบ้าน สะสมเฟอร์นิเจอร์ หรือการแต่งตัวตุ๊กตา การเล่นของซิลวาเนียนไม่มีกฏหรือข้อบังคับที่ตายตัว เด็กๆ สามารถสร้างสรรค์เรื่องราวของพวกเค้าเองได้ตามใจชอบ

อารมณ์

ซิลวาเนียน แฟมิลี่ส่งเสริมการเล่นให้เกิดจินตนาการที่สร้างสรรค์ อันส่งผลต่อการพัฒนาความคิดและอารมณ์ของเด็กๆ ในอนาคตด้วย