• Home
 • เกี่ยวกับเว็บไซต์

เกี่ยวกับเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์

ห้ามนำข้อความหรือรูปภาพในเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เอป๊อค จำกัด
ข้อมูลและสาระสำคัญต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ห้ามนำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ เปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ นำออกแสดง หรือเผยแพร่ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

คำสงวนสิทธิ์

 1. ข้อมูลในเว็บไซดต์อาจไม่สมบูรณ์เนื่องจากความบกพร่องของกระบวนการสื่อสาร ฮาร์ดแวร์ ซอฟร์แวร์ หรือเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ บริษัท เอป๊อค จำกัด ไม่ขอรับผิดชอบในความบกพร่องนี้
 2. ข้อมูลในเว็บไซต์จัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่ทำการสร้างเว็บไซด์ ดังนั้นข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์สำหรับระยะเวลาปัจจุบัน
 3. บริษัท เอป๊อค จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้

ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น

●เบราว์เซอร์

 • อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ 6.0 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า
  ไฟร์ฟอกซ์ 2 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า
  ซาฟารี 3 หรือสูงกว่า (สำหรับแมค)

●เกี่ยวกับ จาวาสคริปต์

 • เว็บไซต์นี้ใช้จาวาสคริปต์
  เบราว์เซอร์ไม่อาจดำเนินการอย่างถูกต้องหากไม่ได้เปิดใช้จาวาสคริปต์
  เปิดใช้งานจาวาสคริปต์ในเบราว์เซอร์ของคุณ
 • ●ปลั๊กอิน

  • ในการดูภาพหรือวิดีโอในเว็บไซต์นี้คุณต้องมีแฟลช เพลย์เยอร์ ปลั๊กอิน (แฟลช เพลย์เยอร์  9.0.28 หรือสูงกว่า)
   ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีปลั๊กอินที่ติดตั้งก่อนที่จะดูเว็บไซต์นี้

  หมายเหตุ

  • โปรดทราบว่าเว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หากมีข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมระหว่างการทำงานของเครื่องพีซี
  • การใช้หรือไม่ใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละคน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดๆ ที่การใช้หรือไม่ใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่เว็บไซต์นี้