• Home
  • Användarvillkor

Användarvillkor

1. Tillämpningsområde

1.1.
Följande användarvillkor gäller för din användning av innehållet och funktionaliteten på webbsidan http://sylvanian-families.se (hädanefter "Hemsidan") som drivs av EPOCH Traumwiesen GmbH. Genom att använda Hemsidan accepterar du att vara bunden av nedanstående villkor.
1.2.
EPOCH förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren när som helst och att, vid behov, begära att du åter accepterar de ändrade villkoren innan fortsatt användning av Hemsidan.

2. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

2.1.
Hemsidan innehåller grafik, bilder, animationer, sidlayouter, mallar, text, typsnitt, mjukvara, spelprogram och annan information (nedan kallat "Innehåll"). Därutöver innehåller Hemsidan varumärken och andra immateriella rättigheter.
2.2.
Innehållet som finns tillgängligt på Hemsidan utgör upphovsrättsskyddad eller varumärkesskyddad egendom som tillhör EPOCH eller eller annan som har gett EPOCH licens för användningen. Alla rättigheter till denna webbplats och dess Innehåll är förbehållna över hela världen.
2.3.
EPOCH erbjuder Innehållet kostnadsfritt och uteslutande för användarens egna, icke kommersiella ändamål med det förbehållet att inga copyrightmärkningar eller andra beteckningar får avlägsnas och att Innehållet inte på något annat sätt bearbetas eller förändras. All användning av Hemsidan för kommersiellt eller offentligt bruk, i synnerhet för att integrera det till andra webbplatser, t.ex. via en hyperlänk i en ram, kräver skriftligt medgivande från EPOCH.

3. Innehåll och funktionalitet

3.1.
Det Innehåll som finns tillgängligt på Hemsidan har upprättats i enlighet med sedvanliga normer och har kontrollerats före publikation. EPOCH ansvarar varken för aktualitet, innehållsmässig riktighet och/eller fullständighet eller för innehållets individuella användbarhet.
3.2.
EPOCH förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, ändra Innehåll eller funktioner samt att avsluta eller avlägsna och/eller helt avbryta driften av Hemsidan utan föregående meddelande.
3.3.
EPOCH tar inget ansvar för innehållet på eller funktionen av andra webbplatser som kan nås via hyperlänkar från Hemsidan då EPOCH inte har något inflytande över innehållet i dessa. Sådana länkar tillhandahålls endast som en tjänst för användaren.

5. Garanti

5.1.
Hemsidan och dess Innehåll tillhandahålls i befintligt skick och utan någon som helst garanti avseende vare sig Innehållet eller Hemsidans funktion i allmänt eller särskilt hänseende.
5.2.
Användning av Hemsidan är helt på användarens egen risk. EPOCH tar inget som helst ansvar för eventuell skada, vare sig direkt eller indirekt eller förlust av data, som må uppkomma som en följd av användningen av något Innehåll, inklusive nedladdningar, användning av spelprogram eller andra tjänster som tillhandahålls på Hemsidan. EPOCH är inte heller ansvarig för skador eller konsekvenser som uppstår på grund av olämplig eller obehörig användning av den här Hemsidan eller dess innehåll.
5.3.
EPOCH tar inte ansvar för att Hemsidan är tillgänglig och fungerar utan avbrott eller fel, att tjänsterna som tillhandahålls uppfyller användarens behov eller att all överföring av data till och från Hemsidan är säker. EPOCH accepterar heller inte något ansvar för resultat som uppstår av användning av tjänsterna på Hemsidan, eller deras riktighet, fullständighet eller aktualtitet hos den information eller de tjänster som hämtas via Hemsidan. EPOCH ger heller ingen garanti för produkter eller tjänster som används, nås, hämtas eller lagras via Hemsidan.
5.4.
Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller emellertid inte (i) skada som uppkommer på grund av EPOCH’s uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande, (ii) skada på liv, lem eller hälsa om det föreligger strikt ansvar.

6. Dataskydd

Dataskyddsbestämmelserna hos EPOCH Traumwiesen GmbH, som kan nås under följande länk, gäller: Dataskyddsbestämmeler.

7. Tillämplig lag

Dessa användarvillkor omfattas av svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av domstolen i användarens hemvistort.

8. Information om EPOCH

Firma: EPOCH Traumwiesen GmbH
Adress: Fürther Str. 27, 90429 Nürnberg
Huvudkontor: Nürnberg
HRB: Nr. 27962 hos tingsrätten i Nürnberg

VD: Willi Schiffner

Moms-nr: DE279326709
Tel. +49 (0) 911 – 528 808 50
Fax. +49 (0) 911 – 528 808 60

E-post kontakt@epoch-traumwiesen.de

Status: December 2015


COOKIES

Vår webbplats använder cookies för att särskilja dig från övriga användare på webbplatsen. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse när du använder webbplatsen och gör det även möjligt för oss att förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.

Allmänt om cookies

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi, efter ditt godkännande, lagrar i din webbläsare eller på datorns hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.

Vi använder följande cookies:

  • Analytiska cookies och prestandacookies. Dessa gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökarna rör sig på webbplatsen när de använder den. Det hjälper oss att förbättra webbplatsens funktionalitet, exempelvis genom att se till att användarna enkelt hittar vad de letar efter.
  • Funktionscookies. Dessa används för att känna igen dig när du kommer tillbaka till webbplatsen. Detta gör det möjligt för oss att skräddarsy innehållet åt dig, hälsa dig vid namn och komma ihåg dina preferenser (till exempel språkval eller region).
  • Målgruppscookies. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, sidorna du har besökt och länkarna du följt. Vi använder denna information för att göra vår hemsida och annonseringen som visas på denna mer relevant för dina intressen. Vi kan också i detta syfte dela denna information med tredje part.

Du kan hitta mer information om enskilda cookies vi använder och i vilket syfte dessa används i tabellen nedan:

Analytiska cookies
Namn Syfte
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
Med hjälp av dessa cookies får vi reda på källorna till trafiken på vår webbplats kombinerat med sidräkning. Detta underlättar för oss för att mäta prestandan på vår webbplats och förbättra de områden som presterar dåligt. Till detta används en tjänst som erbjuds av Google Analytics.
Funktionscookies.
Namn Syfte
IS_COOKIES_ACCEPTED Att registrera om du accepterat vår policy rörande cookies.
PHPSESSID Att se om du är inloggad eller ej.

Observera att tredje part (inklusive exempelvis annonsnätverk och leverantörer av externa tjänster för att analysera webbtrafik) också kan använda sig av cookies som vi inte kontrollerar. Dessa cookies är sannolikt analytiska cookies, prestandacookies eller målgruppscookies.

Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som hindrar alla eller vissa cookies från att lagras. Om du använder webbläsarinställningarna för att blockera alla cookies (inklusive viktiga cookies) kan du kanske inte komma åt hela eller delar av vår webbplats.