• Home
 • Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Välkommen till integritetsmeddelandet för EPOCH D’ENFANCE.
EPOCH D’ENFANCE respekterar din personliga integritet och det är vår plikt att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande innehåller information om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett var du besöker den ifrån) samt information om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Detta integritetsmeddelande tillhandahålls i ett skiktat format så att du kan klicka dig fram till de specifika delar som anges nedan. Det finns även en ordlista som förklarar innebörden av vissa termer som används i detta integritetsmeddelande.

1. [VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR]
2. [UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG]
3. [HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?]
4. [HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER]
5. [UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER]
6. [INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR]
7. [DATASÄKERHET]
8. [DATALAGRING]
9. [DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER]
10. [ORDLISTA]

1. Viktig information och vilka vi är

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter om dig:

Syftet med detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande syftar till att ge dig information om hur EPOCH D’ENFANCE samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av denna webbplats, inklusive data som du tillhandahåller via denna webbplats och när du anmäler dig till vår fanklubb eller vårt nyhetsbrev, köper en produkt eller tjänst eller deltar i en tävling.

Det är viktigt att du läser detta integritetsmeddelande tillsammans med andra integritetsmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan komma att tillhandahålla vid särskilda tillfällen då vi samlar in eller behandlar personliga uppgifter om dig, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta integritetsmeddelande kompletterar de andra meddelandena och avser inte att åsidosätta dem.

Kontrollant

EPOCH D’ENFANCE för 196 rue Houdan, Immeuble Le Clémencia, 92330 Sceaux, FRANCE är kontrollant och ansvarig för dina personuppgifter (som tillsammans benämns Företaget, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i detta integritetsmeddelande).

Vi har utsett ett datasskyddsombud (DPO) som ansvarar för att övervaka frågor relaterade till detta integritetsmeddelande. Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, inklusive eventuella önskemål om att utöva dina lagliga rättigheter, kontakta datasskyddsombudet med hjälp av uppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter

Fullständiga kontaktuppgifter till våra uppgiftsskyddsombud: dpo@epochdenfance.fr
Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har du rätt att när som helst lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i det land du är bosatt i om hur dina personuppgifter behandlas om du anser att de behandlas på ett olagligt sätt.

Den tillsynsmyndighet som är ansvarig för oss är DIPEEO (dpo@epochdenfance.fr).

En översikt över EU-medlemsstaternas tillsynsmyndigheter finns här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sv

Vi skulle dock uppskatta om vi får chansen att hjälpa dig med dina problem innan du vänder dig till tillsynsmyndigheten, så kontakta oss först.

Ändringar av integritetsmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Den här versionen uppdaterades senast [06/04/2023] och tidigare versioner kan erhållas genom att kontakta oss. Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Informera oss om dina personuppgifter ändras under loppet av din relation med oss.

Tredjepartslänkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, plugin-program och applikationer. Att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan göra det möjligt för tredje part att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicyer. När du lämnar vår webbplats, rekommenderar vi dig att läsa integritetsmeddelandet för varje webbplats du besöker.

2. Uppgifter som vi samlar in om dig

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en person utifrån vilken personen ifråga kan identifieras. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma data). Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat ihop enligt följande:

 • Identitetsuppgifter inkluderar förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, kön och födelsedatum.
 • Kontaktuppgifter inkluderar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansiella uppgifter inkluderar bankkonto och betalkortsuppgifter.
 • Transaktionsuppgifter inkluderar uppgifter om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster som du har köpt av oss.
 • Interaktionsuppgifter inkluderar dina meddelanden och frågor till oss och din interaktion med våra sociala mediesidor, som drivs av våra koncernföretag.
 • Tekniska data inkluderar IP-adress, inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszon och plats, typer och versioner av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform, samt annan teknik på de enheter som du använder för att komma åt denna webbplats.
 • Profiluppgifter inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar som gjorts av dig, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.
 • Användningsuppgifter inkluderar information om hur du använder vår webbplats och våra produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter inkluderar dina preferenser i fråga om mottagande av marknadsföring från oss och våra tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

Vi samlar också in, använder och delar Aggregerade data såsom statistiska eller demografiska uppgifter för alla ändamål. Aggregerade data kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifter enligt lag, eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan t.ex. aggregera dina användningsuppgifter för att beräkna andelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Om vi kombinerar eller sammankopplar aggregerade data med dina personuppgifter på ett sådant sätt att det direkt eller indirekt går att identifiera dig, behandlar vi dessa kombinerade data som personuppgifter, vilka kommer att användas i enlighet med detta integritetsmeddelande. Vi samlar inte in några Särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar uppgifter om ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om hälsa samt genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in information om kriminell belastning.

Om du inte tillhandahåller personuppgifter

Om vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du inte tillhandahåller den efterfrågade informationen, är det inte säkert att vi kan fullfölja det avtal vi har eller försöker sluta med dig (t.ex. att förse dig med varor eller tjänster). Vi kan då komma att behöva avbryta leverans av en produkt eller avsluta en tjänst som du har köpt av oss, men vi kommer att meddela dig om så är fallet.

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, däribland:
Direkt interaktion. Du kan förse oss med dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och finansiella uppgifter genom att fylla i formulär eller genom korrespondens med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter som du tillhandahåller när du:

 • ansöker om våra produkter eller tjänster;
 • skapar ett konto på vår webbplats och går med i fanklubben;
 • prenumererar på våra tjänster eller publikationer;
 • begär att vi ska skicka marknadsföringsmaterial till dig;
 • deltar i en tävling, kampanj eller undersökning; eller
 • ger oss feedback.

Automatiserad teknik eller interaktion. När du interagerar med vår webbplats kan vi komma att automatiskt samla in tekniska uppgifter om din utrustning och ditt surfbeteende. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverloggar och annan liknande teknik.

Serverloggfiler

Om du använder webbplatsen endast i informationssyfte, det vill säga, om du inte registrerar dig hos oss eller ger oss information på annat sätt, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du besöker vår webbplats samlar vi in följande information:

 • Namn på klientvärd eller besökarens IP-adress
 • Typ av webbläsare och operativsystem som används
 • Datum och tidpunkt för begäran
 • Första begäransrad ...
 • HTTP-statuskod
 • Storlek på HTTP-svar
 • Webbplats som begäran kommer från

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är vårt berättigade intresse i enlighet med Artikel 6 (1) (f) GDPR eftersom bearbetningen är tekniskt nödvändigt för att visa vår webbplats, säkerställa dess stabilitet och ge en bra användarupplevelse.

Cookies

En cookie är en liten textfil som vår webbplats skickar till din enhet i registreringssyfte. Med hjälp av cookies:

 1. Dina enheter (t.ex. webbläsare) kommer ihåg dina preferenser (t.ex. språk som används) och aktiviteter (t.ex. inloggningsstatus, artiklar i varukorgen, etc.) på vår webbplats, så att vi kan ge en personanpassad och bättre användarupplevelse på vår webbplats (absolut nödvändiga cookies);
 2. Vi övervakar din interaktion med vår webbplats, vilket ger oss användbara och viktig insikter för att kunna förbättra vår webbplats (funktionalitetscookes); och
 3. Baserat på ditt samtycke övervakar våra Adtech-partners uppgifter om hur du surfar på internet, så att vi kan leverera personanpassade annonser som det är mer sannolikt att du är intresserad av (annonseringscookies).

Cookien identifierar din enhet, vanligen din webbläsare, men den kan inte identifiera din individuella identitet. Du kan välja om du tillåter att vi eller tredjeparter (våra Adtech-partners) ställer in funktionalitetscookes och annonseringscookies. När vi använder cookies i syfte att personanpassa vår reklam eller analysera webbåtkomst, begär vi först ditt samtycke till detta. Vi kan även få tekniska uppgifter om dig när du besöker andra webbplatser som använder våra cookies.

För mer information och för att ändra dina cookieinställningar, inklusive återkallande av ditt samtycke, kan du besöka vår sida för cookieinställningar från länken längst ned på varje webbsida.

Vi ställer inte in och använder cookies för annonser eller analys av webbåtkomst för användare under 16 år. För att säkerställa denna policy ber vi dig att försäkra att du är 16 år eller äldre när vi får ditt samtycke till våra inställningscookies för detta ändamål.

Tredje part eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan komma att ta emot personuppgifter om dig från olika tredje parter enligt nedan:

 • Tekniska uppgifter från följande parter:
  • analysleverantörer;
  • annonsnätverk; och
  • sökinformationsleverantörer.
 • Kontaktuppgifter, finansiella uppgifter och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska tjänster och betalnings- och leveranstjänster.
 • Identitets- och kontaktuppgifter från datamäklare eller sammanställare .

4. Hur vi använder dina personuppgifter och rättsliga grunder

Vi använder endast dina personuppgifter när lagen tillåter det. Vanligast är att vi använder dina personuppgifter i följande fall:

 • När du har gett samtycke till vår behandling av dina personuppgifter enl. Artikel 6 (1)(a) GDPR. Detta är normalt fallet när vi skickar marknadsföringskommunikation till dig, eller då vi använder cookies på den här webbplatsen i reklam- eller analyssyften eller för andra ändamål som inte är absolut nödvändiga för att leverera de tjänster du har begärt från oss. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att ändra dina cookieinställningar eller genom att kontakta oss.
 • När vi behöver fullfölja avtalet som vi ska sluta eller har slutit med dig enligt Artikel 6 (1)(b) GDPR.
 • När det är nödvändigt för våra (eller tredje parts) berättigade intressen, och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen enl. Artikel 6 (1)(f) GDPR.
 • När vi behöver följa en laglig eller lagstadgad skyldighet. Artikel 6 (1)(c) GDPR.

Ändamål för vilka vi kommer att använda dina personuppgifter

Vi har nedan, i tabellform, sammanställt en beskrivning av alla de sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter, och vilka rättsliga grunder vi lutar oss mot för att göra detta. Vi har även angett vilka våra berättigade intressen är där så är lämpligt.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter på mer än en rättslig grund beroende på det specifika syfte för vilket vi använder dina uppgifter. kontakta oss om du behöver information om den specifika rättsliga grund vi åberopar för att bearbeta dina personuppgifter när mer än en grund har angivits i tabellen nedan.

Syfte/aktivitet Typ av data Rättslig grund för behandling, inklusive berättigat intresse
För att registrera dig som ny kund eller medlem i fanklubben. (a) Identitetsuppgifter
(b) Kontaktuppgifter
Fullföljande av ett avtal med dig
För att behandla och leverera din order, inklusive:
(a) Hantering av betalningar och avgifter
(b) Indrivning av pengar som ska betalas till oss
(a) Identitetsuppgifter
(b) Kontaktuppgifter
(c) Finansiella uppgifter
(d) Transaktionsupp-gifter
(e) Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter
(a) Fullföljande av ett avtal med dig
(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva in skulder som ska betalas till oss)
För att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar:
(a) Meddela dig om ändringar i våra villkor eller vår integritetspolicy
(b) Be dig att lämna en recension eller delta i en undersökning
(a) Identitetsuppgifter
(b) Kontaktuppgifter
(c) Profiluppgifter
(d) Marknadsförings-och kommunikation-suppgifter
(a) Fullföljande av ett avtal med dig
(b) Nödvändigt för efterlevnad av lagstadgad skyldighet
(c) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla våra register uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster)
För att göra det möjligt för dig att delta i en prisutlottning, tävling eller undersökning (a) Identitetsuppgifter
(b) Kontaktuppgifter
(c) Profiluppgifter
(d) Användningsupp-gifter
(e) Marknadsförings-och kommunikation-suppgifter
(a) Fullföljande av ett avtal med dig
(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (att studera hur våra kunder använder våra produkter/tjänster för att utveckla dessa och få vår verksamhet att växa)
För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hantering av data) (a) Identitetsuppgifter
(b) Kontaktuppgifter
(c) Tekniska uppgifter
(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva vår verk-samhet, tillhandahålla administrations- och IT-tjänster, nätverks-säkerhet, och förhindra bedrägerier och i samband med en före-tagsomorganisation eller omstrukturering av koncernen)
(b) Nödvändigt för efterlevnad av lagstadgad skyldighet
För att leverera relevant webbplatsin-nehåll och relevanta annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten hos den annonsering som vi förser dig med (a) Identitetsuppgifter
(b) Kontaktuppgifter
(c) Profiluppgifter
(d) Användningsupp-gifter
(e) Marknadsförings-och kommunikation-suppgifter
(f) Tekniska uppgifter
Ditt samtycke
För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter/ tjänster, marknadsföring, kundrelatio-ner och kundupplevelser (a) Tekniska uppgifter
(b) Användningsupp-gifter
Ditt samtycke
För att ge dig förslag och rekommen-dationer om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig (a) Identitetsuppgifter
(b) Kontaktuppgifter
(c) Tekniska uppgifter
(d) Användningsupp-gifter
(e) Profiluppgifter
Ditt samtycke
För att underlätta din interaktion med oss på sociala medier, t.ex. X, Facebook, Instagram (a) Identitetsuppgifter
(b) Interaktionsupp-gifter
Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att få din feedback om våra aktiviteter och underlätta kommunikationen med dig)

Marknadsföring och reklam

Vi kan komma att använda dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, tekniska uppgifter, användningsuppgifter och profiluppgifter för att skapa en bild av vad vi tror att du vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Det är så vi fastställer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpt varor eller tjänster från oss eller om du har givit oss dina uppgifter när du har deltagit i en tävling eller registrerat dig för en kampanj. I dessa fall ber vi om ditt samtycke att använda dina personuppgifter för dessa ändamål.

Tredjepartsmarknadsföring

Vi kommer att be om ditt obligatoriska samtycke i förväg innan vi delar dina personuppgifter med något företag utanför Epoch-koncernen för marknadsföringsändamål.

Återkallande av ditt samtycke

Du kan när som helst be oss eller tredje parter att sluta att skicka marknadsföringsmaterial till dig genom att logga in på webbplatsen och kryssa i eller avmarkera relevanta rutor för att anpassa dina marknadsföringspreferenser eller genom att följa relevanta länkar i ett marknadsföringsmeddelande som skickats till dig eller genom att när som helst kontakta oss.

Om du återkallar ditt samtycke till att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden, gäller detta inte för personuppgifter som lämnats till oss som ett resultat av ett produkt-/tjänstköp, en produkt-/tjänstupplevelse eller andra transaktioner.

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften som vi samlade in dem för, om vi inte med rimlighet anser att vi behöver använda dem av någon annan anledning och att denna anledning är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill ha en förklaring om hur behandlingen för det nya syftet är förenlig med det ursprungliga syfte, kan du kontakta oss.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte, kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grund som tillåter oss att göra detta. Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din kännedom eller samtycke, i överensstämmelse med ovannämnda regler, när det krävs eller tillåts enligt lag.

5. Utlämnande och överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi säljer inte, och kommer inte att sälja dina personuppgifter till en tredje part – inklusive ditt namn, adress, e-postadress eller kreditkortsinformation. Vi delar emellertid dina uppgifter med följande kategorier av företag som en viktig del av att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, i enlighet med detta integritetsmeddelande.

För att fullgöra avtalet som ingåtts med dig eller utförandet av steg innan avtalet ingås i enlighet med Artikel 6 (1) (b) GDPR eller vårt legitima intresse i enlighet med Artikel 6 (1) (f) GDPR:

 • Företag inom EPOCH GROUP, då ibland olika delar av vår koncern är ansvariga för olika aktiviteter (t.ex. finanser och lagring).
 • Företag som uträttar saker för att du ska få ditt köp, som betaltjänstleverantörer, lager, orderpackare och leveransföretag.
 • Tjänsteleverantörer som agerar som bearbetare baserade i Japan och Europeiska unionen som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.
 • Professionella rådgivare som agerar som bearbetare eller personuppgiftsansvariga inklusive advokater, banktjänstemän och försäkringsgivare baserade i Japan och Europeiska unionen som tillhandahåller konsultation, banktjänster, juridiska tjänster, försäkrings- och redovisningstjänster.
 • Behöriga offentliga myndigheter, t.ex. de som ansvarar för skatter, tull, förordningar, undersökning, rättskipning, etc. som vi är skyldiga att tillhandahålla personuppgifter till under vissa omständigheter enligt lagstadgade skyldigheter som vi är underställda.

Vi kommer emellertid endast att överföra dina personuppgifter till partners som på uppdrag av oss tillhandahåller reklamtjänster eller webbanalys om du har tidigare har givit ditt samtycke.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjepartsleverantörer av tjänster använder dina personuppgifter för egna syften och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika syften och i enlighet med våra instruktioner.

6. Internationella överföringar

Vårt utlämnande eller delning av dina personuppgifter till de entiteter som listas ovan (5) kan innebära överföring av dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). När vi överför dina personuppgifter utanför EES garanterar vi att en liknande grad av skydd erbjuds genom att säkerställa att minst en av följande säkerhetsåtgärder implementeras:

 1. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som Europeiska kommissionen har bedömt erbjuder en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. För mer information, se Europeiska kommissionen: Adekvat skydd av personuppgifter i länder utanför EU.
 2. När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen, vilka ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa. För mer information, se Europeiska kommissionen: Modellkontrakt för överföring av personuppgifter till tredjeländer.

kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som vi använder när vi överför dina personuppgifter utanför EES.

7. Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används, görs tillgängliga på ett otillåtet sätt, ändras eller lämnas ut. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter för anställda, agenter, leverantörer och andra tredje parter som har ett verksamhetsmässigt behov av att ha tillgång till dem. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och har sekretessplikt.
Vi har infört rutiner för att ta itu med eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig och tillämplig tillsynsmyndighet om överträdelse där vi är lagligen skyldiga att göra så.

8. Datalagring

Hur länge kommer ni att använda mina personuppgifter?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla juridiska krav, bokföringskrav eller rapporteringskrav. För att bestämma lämplig lagringstid för personuppgifter, tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt gällande lagkrav. Enligt lag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontaktuppgifter, identitetsuppgifter, finansiella uppgifter och transaktionsuppgifter) i sex år efter att de upphör att vara kunder av skatteskäl.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter: se [Begär radering] nedan för mer information. Under vissa omständigheter kan vi komma att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forskningsändamål eller statistiska ändamål. Vi kan då komma att använda denna information på obestämd tid utan vidare meddelande till dig.

9. Dina lagliga rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i relation till dina personuppgifter. Klicka på länkarna nedan för mer information om dessa rättigheter:

 1. [Begäran om tillgång till dina personuppgifter].
 2. [Begäran om korrigering av dina personuppgifter].
 3. [Begäran om radering av dina personuppgifter].
 4. [Invändning mot behandling av dina personuppgifter].
 5. [Begäran om begränsning av behandlingen av dina personuppgifter].
 6. [Begäran om överföring av dina personuppgifter].
 7. [Rätten att återkalla samtycke].

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan kan du kontakta oss

Vanligtvis krävs ingen avgift

Du kommer inte att behöva betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock komma att ta ut en skälig avgift om din begäran är klart ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan vi komma att vägra att tillgodose din begäran under dessa omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan komma att behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte lämnas ut till personer som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också, för att påskynda vårt svar, komma att kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran.

Tidsgräns för att svara

Vi försöker att svara på alla berättigade förfrågningar inom en månad. Ibland kan det, om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar, ta oss längre än en månad. I sådana fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

10. Ordlista

RÄTTSLIG GRUND

Berättigat intresse betyder vårt affärsintresse av att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan erbjuda dig den bästa tjänsten/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuella konsekvenser för dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen har lägre prioritet än konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller det på annat sätt krävs eller är tillåtet enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra berättigade intressen kontra eventuella konsekvenser för dig när det gäller specifika aktiviteter genom att kontakta oss.

Fullföljande av kontrakt innebär behandling av dina uppgifter där detta är nödvändigt för att kunna fullfölja ett kontrakt som du är part i eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant kontrakt ingås.
Att följa en laglig eller lagstadgad skyldighet innebär behandling av dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att följa en för oss laglig eller lagstadgad skyldighet.

DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER

Du har rätt att:

Begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känt som en ”begäran om databasåtkomst”). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem lagenligt.

Begära korrigering av de personuppgifter vi har om dig. Detta gör det möjligt för dig att få eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi har om dig korrigerade. Vi kan dock behöva verifiera att de nya uppgifterna som du ger oss är korrekta.

Begära radering av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att radera eller ta bort personuppgifter som vi inte har någon god anledning att fortsätta behandla. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter om du har utövat din rätt att invända mot att dessa behandlas (se nedan), om vi har behandlat din information olagligen eller om vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning. Observera dock att vi kanske inte alltid kan tillgodose din begäran om radering på grund av specifika juridiska skäl som, vid behov, kommer att meddelas dig när din begäran tas emot.

Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi lutar oss mot ett berättigat intresse (eller ett berättigat tredjepartsintresse) och det finns något med din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund, eftersom du anser att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända mot var vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi komma att visa att vi har avgörande rättsliga grunder att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande fall: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas korrekthet; (b) om vår användning av uppgifterna är olaglig men du vill inte att vi ska radera dem; (c) om du, för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk, har ett behov av att vi behåller uppgifterna även om vi inte längre behöver dem; eller (d) om du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har åsidosättande rättsliga grunder att använda dem.

Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller en tredje part. Vi kommer att förse dig, eller en tredje part som du har valt, med dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen har givit samtycke till att vi får använda eller information som vi har använt för att fullfölja ett avtal med dig.

Återkalla samtycke när som helst där vi är beroende av samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagenligheten för eventuell behandling som utförts innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke är det inte säkert att vi kommer att kunna erbjuda dig vissa produkter eller tjänster. Om så är fallet kommer vi att meddela dig detta när du återkallar ditt samtycke.