• Home
  • Warunki Korzystania

Warunki Korzystania

 

1.Zakres obowiązywania

1.1.        Poniższe Warunki Korzystania obowiązują w odniesieniu do korzystania z treści i funkcji dostępnych na obsługiwanej przez EPOCH Traumwiesen GmbH (dalej „EPOCH“) stronie internetowej https://www.sylvanianfamilies.com/pl-pl/ (dalej „portal“) i regulują stosunki z danym użytkownikiem. Z tego względu korzystanie z portalu podlega niniejszym Warunkom Korzystania.

1.2.        EPOCH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Korzystania w każdym czasie i uzależnienia dalszego korzystania z portalu od zgody na zmienione Warunki Korzystania.

2. Prawa autorskie

2.1.        Niniejszy portal zawiera grafiki, zdjęcia, animacje, układy stron, szablony, teksty, czcionki, narzędzia programowe, aplikacje do gier i inne informacje (dalej zwane „treściami“).

2.2.        Treści udostępniane na niniejszym portalu są chronioną prawem autorskim własnością EPOCH lub chronioną prawem autorskim własnością osób trzecich, od których firma EPOCH uzyskała licencję do takiej własności. Wszystkie prawa do niniejszej strony i jej treści są zastrzeżone na całym świecie.

2.3.       EPOCH udostępnia te treści nieodpłatnie i wyłącznie do własnych, niekomercyjnych celów użytkownika pod warunkiem, że nie zostaną usunięte żadne adnotacje o prawach autorskich lub inne oznaczenia, a treści nie zostaną przetworzone lub zmienione w inny sposób. Każde skorzystanie z treści portalu do użytku komercyjnego lub publicznego, w szczególności poprzez włączenie do obcych prezentacji internetowych, np. poprzez umieszczenie hiperlinku w ramce, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy EPOCH.

3. Treści i funkcje

3.1.        Treści dostępne na portalu zostały stworzone lub sprawdzone redakcyjnie z przestrzeganiem przyjętych w branży miar staranności. Firma EPOCH nie odpowiada za aktualność, prawdziwość treści i/lub kompletność, ani za indywidualną przydatność treści.

3.2.        EPOCH zastrzega sobie możliwość całkowitej lub częściowej zmiany, zakończenia lub usunięcia treści i funkcji w każdym czasie i/lub całkowitego wstrzymania obsługi portalu w każdym czasie.

3.3.        EPOCH nie przejmuje odpowiedzialności za treści innych stron internetowych, do których użytkownik może dotrzeć poprzez hiperlinki z oferty portalu. Dotyczy to obcych ofert, na których treść EPOCH nie ma wpływu. Te hiperlinki są usługą serwisową. EPOCH nie odpowiada jednak za treści.

5.Rękojmia

5.1.        Niniejszy portal i jego treść są udostępniane „takie jakie są“, bez jakiejkolwiek gwarancji np. w odniesieniu do przydatności do określonego celu lub braku naruszeń prawa. Pod pewnymi warunkami na niniejszym portalu zamieszczane są odniesienia lub linki do produktów lub usług niezależnych firm.

5.2.        Korzystanie z usług portalu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. Użytkownik wyłącznie sam odpowiada za szkody, w szczególności szkody w swoim systemie komputerowym lub za utratę danych, które zostały spowodowane pobieraniem danych i treści za pośrednictwem naszej strony lub korzystaniem z aplikacji do gier lub innych usług.

5.3.        EPOCH nie przejmuje rękojmi za oferowane usługi z wyjątkiem podstępnie przemilczanych wad lub błędów. W szczególności EPOCH nie udziela rękojmi na to, że usługi spełnią oczekiwania użytkownika, portal stale będzie działał bez przerw i bezbłędnie, będzie zawsze dostępny lub będzie dokonywany bezpieczny transfer danych lub usług. EPOCH nie przejmuje także rękojmi za zdarzenia, które wynikną z korzystania z usług lub za prawdziwość, kompletność lub aktualność informacji lub usług wywołanych za pośrednictwem portalu. Nadto EPOCH nie przejmuje żadnej rękojmi za produkty lub usługi, które będą używane, nabywane, wywoływane, pobierane lub zapisywane za pośrednictwem portalu.

6. Odpowiedzialność

6.1.        EPOCH odpowiada za portal na podstawie przepisów prawa z zastrzeżeniem poniższych regulacji.

6.2.        EPOCH nie przejmuje odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie powstaną w wyniku korzystania z portalu, bez względu na podstawę prawną, chyba że są one wynikiem rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego lub naruszenia ważnych obowiązków umownych. Nadto firma EPOCH w żadnym przypadku nie jest odpowiedzialna za wszelkie szkody lub konsekwencje, które powstały w wyniku nieodpowiedniego lub nieuprawnionego korzystania z niniejszego portalu lub są z nim związane.

6.3.        W przypadku odpowiedzialności na powyższych zasadach oraz odpowiedzialności bez zawinienia firma EPOCH odpowiada tylko za typową i przewidywalną szkodę. Wszelka odpowiedzialność za szkody pośrednie, szkody będące następstwem wad lub utracony zysk jest ponadto wykluczona, o ile EPOCH nie odpowiada na podstawie powyższego pkt. 6.1.

6.4.        Ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku odpowiedzialności cywilnej na zasadzie ryzyka oraz za szkody dotyczące naruszenia życia, ciała lub zdrowia.

6.5.        EPOCH nie przejmuje odpowiedzialności za możliwość dostępu do tego portalu oraz za jakość dostępu i sposób prezentacji. W szczególności EPOCH nie przejmuje odpowiedzialności za utratę lub niekompletne, opóźnione lub w inny sposób nieprawidłowe przekazywanie danych lub usług. Nadto firma EPOCH nie jest odpowiedzialna za treści osób trzecich, w szczególności za treści znajdujące się na stronach zewnętrznych, do których prowadzą linki z portalu.

7. Obowiązujące prawo

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek od tego wyboru prawa stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy w sprawie ochrony konsumentów kraju, w którym użytkownik ma swoje zwyczajowe miejsce pobytu.

8. Informacje na temat EPOCH

Firma: EPOCH Traumwiesen GmbH
Adres: Fürther Str. 27, 90429 Nürnberg
Siedziba: Norymberga
HRB: nr 27962 w Sądzie Rejonowym w Norymberdze

Zarząd: Willi Schiffner

Nr ident. podatku VAT: DE279326709
Tel. +49 (0) 911 – 528 808 50
Faks +49 (0) 911 – 528 808 60
E-mail kontakt@epoch-traumwiesen.de

 

Stan: Listopad 2015


PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies do odróżniania użytkowników korzystających z witryny. Pozwala nam to zapewnić komfort użytkownikom, którzy przeglądają naszą stronę internetową, a także ulepszać witrynę. Kontynuując przeglądanie tej witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Ogólne informacje o plikach cookies

Cookie to niewielki plik składający się z liter i cyfr, który przechowywany jest w przeglądarce użytkownika lub, jeśli wyraził na to zgodę, na twardym dysku jego komputera. Pliki cookies zawierają informacje, które są przekazywane na twardy dysk komputera użytkownika.

Korzystamy z następujących plików cookies:

  • Analityczne/statystyczne pliki cookies. Umożliwiają nam identyfikowanie i zliczanie odwiedzających, a także obserwację sposobu poruszania się po witrynie gości, którzy z niej korzystają. Pozwala nam to usprawniać działanie naszej strony internetowej, dzięki czemu użytkownicy mogą na przykład łatwo znaleźć to, czego szukają.
  • Funkcjonalne pliki cookies. Są one wykorzystywane do identyfikacji użytkowników powracających na naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy personalizować treści dla każdego użytkownika, zwracać się do niego po imieniu i zapamiętywać jego preferencje (na przykład wybór języka czy regionu).
  • Targetujące/reklamowe pliki cookies. Tego rodzaju pliki cookies rejestrują wizyty użytkowników w naszej witrynie, odwiedzone strony i kliknięte linki. Wykorzystujemy te dane, aby lepiej dostosować naszą stronę internetową i wyświetlane na niej reklamy do zainteresowań danego użytkownika. Możemy też w tym celu udostępniać te dane innym firmom.

Więcej informacji na temat poszczególnych rodzajów plików cookies i celach, w jakich je wykorzystujemy, znajdziesz w poniższej tabeli:

Analityczne pliki cookies
Nazwa Cel
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
Dzięki tym plikom cookies możemy określić źródła, które generują ruch w naszej witrynie, oraz liczbę stron, co jednocześnie ułatwia nam pomiar statystyk dotyczących naszej strony internetowej i usprawnianie gorzej działających obszarów. Umożliwia to wszystko usługa oferowana przez Google Analytics.
Funkcjonalne pliki cookies.
Nazwa Cel
IS_COOKIES_ACCEPTED Rejestrują akceptację naszej polityki cookies przez użytkownika.
PHPSESSID Umożliwiają sprawdzenie, czy użytkownik jest zalogowany czy nie.

Prosimy pamiętać, że inne firmy (w tym na przykład sieci reklamowe i dostawcy zewnętrznych usług, takich jak usługi analizy ruchu internetowego) mogą również używać plików cookies, na co nie mamy wpływu. Są to zazwyczaj analityczne/statystyczne lub targetujące/reklamowe pliki cookies.

Możesz zablokować pliki cookies, aktywując w swojej przeglądarce ustawienie, które umożliwia odrzucenie wszystkich lub niektórych z nich. Jednakże w przypadku wyboru ustawienia przeglądarki blokującego wszystkie pliki cookies (łącznie z niezbędnymi) możesz nie mieć dostępu do naszej witryny lub pewnych jej części.