• Home
 • Privacybeleid

Privacybeleid

Welkom bij de privacyverklaring van EPOCH D’ENFANCE.
EPOCH D’ENFANCE respecteert uw privacy en zet zich in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring vertelt u hoe wij voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht vanwaar u deze bezoekt) en over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.
Deze privacyverklaring wordt verstrekt in een gelaagde indeling, zodat u door kunt klikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden beschreven. Gebruik ook de woordenlijst om de betekenis te begrijpen van enkele van de termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

1. [BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN]
2. [DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN]
3. [HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD]
4. [HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN]
5. [BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS]
6. [INTERNATIONALE OVERDRACHTEN]
7. [GEGEVENSBEVEILIGING]
8. [GEGEVENSBEWARING]
9. [UW WETTELIJKE RECHTEN]
10. [WOORDENLIJST]

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

De volgende informatie over u verzamelen en verwerken wij mogelijk:

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe EPOCH D’ENFANCE uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze fanclub of nieuwsbrief, een product of dienst aanschaft, of meedoet aan een wedstrijd.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring samen leest met elke ander privacyverklaring of kennisgeving van eerlijke verwerking die wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig weet hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze op te heffen.

Verwerkingsverantwoordelijke

EPOCH D’ENFANCE van Le Clémencia 196 rue Houdan 92330 Sceaux France is de verwerkingsverantwoordelijke en is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (gezamenlijk aangeduid als het Bedrijf, "wij", "ons" of "onze" in deze privacyverklaring).

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

E-mailadres: : dpo@epochdenfance.fr
Postadres: A l’attention du DPO d’Epoch d’Enfance
Immeuble Le Clémencia
196 rue Houdan
92230 SCEAUX
FRANCE

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van het land waar u woont. Contactgegevens van toezichthoudende autoriteiten vindt u op de volgende link:
Toezichthoudende autoriteiten van EU-landen: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl

Wij zouden echter waarderen als u ons eerst de kans zou geven om uw problemen te behandelen voordat u de toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem alstublieft in eerste instantie contact met ons op.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op [28/03/2023] en historische versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bijhouden correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Links van derden

De website kan links naar websites van derden, plug-ins en applicaties bevatten. Als u op die links klikt of deze verbindingen activeert, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u de website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

2. De gegevens die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens betekent alle informatie over een persoon waardoor die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).
Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen en wij hebben ze als volgt gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie, geslacht en geboortedatum.
 • Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bank- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens omvatten details over betalingen van en naar u en andere details van goederen die u bij ons hebt gekocht.
 • Interactiegegevens omvatten uw berichten en vragen aan ons en uw interactie met onze sociale mediapagina's, die worden beheerd door onze groepsmaatschappijen.
 • Technische gegevens omvatten IP-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-in-typen en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren over het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook Samengevoegde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk niet als persoonsgegevens beschouwd omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect prijsgeven. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie of specifieke goederen aanschaft. Als wij echter Samengevoegde gegevens combineren met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de samengevoegde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verzamelen geen Bijzondere persoonsgegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Indien wij door de wet verplicht worden om persoonsgegevens te verzamelen, of op basis van een contract dat wij met u hebben en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn wij mogelijk niet in staat het contract dat wij hebben of proberen met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren) uit te voeren. In dit geval moeten wij mogelijk een product of service annuleren die u bij ons heeft, maar wij zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:
Directe interacties.U kunt ons uw identiteit-, contact-, profiel- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • zich aanmeldt voor onze producten of diensten;
 • een account aanmaakt op onze website en lid wordt van de fanclub;
 • zich abonneert op onze service of publicaties;
 • vraagt om marketing naar u te sturen;
 • aan een wedstrijd, promotie of enquête deelneemt; of
 • ons feedback geeft.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. Wij kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie onze cookie-instellingen voor meer informatie.

Derden of publiekelijk beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende externe partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:

 • Technische gegevens van de volgende partijen:
  • analytische providers;
  • advertentienetwerken; en
  • zoekinformatie-providers.
 • Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische en leveringsdiensten.
 • Identiteit- en contactgegevens van datamakelaars of aggregators.

4. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen wij uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

 • Waar u heeft ingestemd met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit is doorgaans het geval wanneer wij u marketingcommunicatie sturen, of wanneer wij cookies op deze website gebruiken voor advertenties, analyses of andere doeleinden die niet strikt noodzakelijk zijn om onze door u gevraagde diensten te leveren. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door uw cookie-instellingen te wijzigen of door contact met ons op te nemen..
 • Wanneer wij het contract moeten uitvoeren dat wij met u gaan afsluiten of eerder hebben afgesloten.
 • Waar dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten niet boven die belangen prevaleren.
 • Waar wij moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken

Wij hebben hieronder in een tabel een beschrijving gegeven van alle manieren waarop wij van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en van welke rechtsgrondslagen wij afhankelijk zijn om dit te doen. Wij hebben ook geïdentificeerd wat onze legitieme belangen zijn, waar toepasselijk.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens voor meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop wij vertrouwden om uw persoonlijke gegevens te verwerken wanneer meer dan één reden is beschreven in de onderstaande tabel.

Doel / activiteit Type gegevens Rechtsgrondslag voor verwerking, inclusief grondslag van legitiem belang
Om u te registreren als nieuwe klant of lid van de fanclub. (a) Identiteit
(b) Contact
Uitvoering van een contract met u
Om uw bestelling te verwerken en te bezorgen, inclusief:
(a) Betalingen, vergoedingen en kosten te beheren
(b) Het verzamelen en recupereren van geld dat aan ons verschuldigd is
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financieel
(d) Transactie
(e) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen)
Om onze relatie met u te beheren, waaronder:
(a) U te informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) U te vragen om een recensie achter te laten of een enquête in te vullen
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie up-to-date te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking, competitie of om een enquête in te vullen (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)
Om ons bedrijf en de website te beheren (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosten van gegevens) (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, levering van administratie en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de efficiëntie van de advertenties die wij aan u leveren te meten of te begrijpen (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(f) Technisch
Uw toestemming
Om gegevensanalyse te gebruiken om de website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technisch
(b) Gebruik
Uw toestemming
Om u suggesties en aanbevelingen te gever over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(d) Gebruik
(e) Profiel
Uw toestemming
Om uw interactie met ons op sociale media te vergemakkelijken, bijv. X, Facebook, Instagram (a) Identiteit
(b) Interactie
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om uw feedback over onze activiteiten te ontvangen en om de communicatie met u te vergemakkelijken)

Marketing en promotie

Wij kunnen uw identiteit-, contact-, technische, transactie-, profiel- en gebruiksgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat mogelijk interessant voor u zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (Wij noemen dit marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons heeft opgevraagd of goederen of diensten bij ons heeft gekocht of als u ons uw gegevens heeft verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich inschreef voor een promotie.
In deze gevallen vragen wij uw toestemming voor ons gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Marketing van derden

Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming krijgen voordat wij uw persoonlijke gegevens delen met een bedrijf buiten de Epoch-bedrijvengroep voor marketingdoeleinden.

Uw toestemming intrekken

U kunt ons of derden te allen tijde vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door in te loggen op de website en relevante vakjes aan of uit te vinken om uw marketingvoorkeuren aan te passen of door de relevante links te volgen op een marketingbericht dat naar u is verzonden of door contact met ons op te nemen .

Als u ervoor kiest om deze marketingberichten niet te ontvangen, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een aankoop van een product/dienst, garantieregistratie, product/dienstervaring of andere transacties.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website naar uw eindapparaat stuurt om bepaalde gegevens bij te houden. Door cookies te gebruiken:

 1. Onthoudt uw eindapparatuur (bijv. Browsers) uw voorkeuren (bijv. Gebruikte taal) en activiteiten (bijv. Inlogstatus, items in winkelwagen, etc.) op onze website, zodat wij een gepersonaliseerde en betere gebruikerservaring op onze website kunnen bieden (essentiële cookies);
 2. Wij houden uw interactie met onze website bij, waardoor wij nuttige en belangrijke inzichten krijgen voor het verbeteren van onze website (prestatiecookies); en
 3. Op basis van uw toestemming houden onze Adtech-partners uw browsegegevens op internet bij, zodat wij gepersonaliseerde advertenties kunnen leveren die waarschijnlijk interessanter zijn voor u (advertentiecookies).

De cookie identificeert uw eindapparaat, meestal uw webbrowser, maar kan uw individuele identiteit niet identificeren. U kunt ervoor kiezen om ons of derden (onze Adtech-partners) toe te staan prestatiecookies en advertentiecookies in te stellen. Wanneer wij cookies gebruiken om onze advertentie te personaliseren of om webtoegang te analyseren, vragen wij hiervoor van tevoren uw toestemming.

Voor meer informatie en om uw cookie-instellingen te wijzigen, inclusief het intrekken van uw toestemming, gaat u naar onze Cookie-instellingenpagina via de link onderaan elke webpagina.

Wij plaatsen en gebruiken geen cookies voor advertenties of webtoegangsanalyses voor onze gebruikers jonger dan 16 jaar. Om dit beleid te waarborgen, vragen wij u om te verklaren dat u 16 jaar of ouder bent wanneer wij uw toestemming verkrijgen voor het plaatsen van cookies voor deze doeleinden.

Wijziging van doeleinden

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs vinden dat wij deze om een andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan

contact met ons op.

Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de rechtsgrondslag toelichten die ons daartoe in staat stelt.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden, inclusief uw naam, adres, e-mailadres of creditcardgegevens. Wij delen uw gegevens echter met de volgende categorieën bedrijven als een essentieel onderdeel om onze diensten aan u te kunnen leveren, zoals uiteengezet in deze kennisgeving:

 • Bedrijven in de EPOCH GROUP, aangezien soms verschillende delen van onze groep verantwoordelijk zijn voor verschillende activiteiten (bv. Finance en Warehousing).
 • Bedrijven die dingen doen om uw aankoop bij u te krijgen, zoals betalingsdienstaanbieders, magazijnen, orderverpakkers en bezorgbedrijven.
 • Onze partners die advertenties of webanalyseservices voor ons leveren, alleen met uw voorafgaande toestemming.
 • Dienstverleners die optreden als verwerkers gevestigd in Japan en de Europese Unie die IT- en systeembeheerdiensten leveren.
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke beheerders, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die in het VK zijn gevestigd en die advies, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.
 • Bevoegde overheidsinstanties, bijvoorbeeld degenen die belast zijn met belasting, douane, regelgeving, onderzoek, justitie, enz. Wij zijn verplicht om in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens te verstrekken volgens de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

Wij vereisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale overdracht

Onze openbaarmaking of het delen van uw persoonlijke gegevens met de hierboven genoemde entiteiten (5) kan de overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) met zich meebrengen. Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming genieten door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt geïmplementeerd:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Geschiktheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.
 • Wanneer wij bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen wij specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Modelcontracten voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de EER.

7. Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde manier gebruikt of geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, vertegenwoordigers, contractanten en andere derden die een zakelijke behoefte hebben om deze informatie te verkrijgen. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.

8. Bewaring van gegevens

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor wij deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doelen kunnen bereiken met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Volgens de wet moeten wij basisinformatie over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) bewaren gedurende zes jaar nadat ze niet langer klant zijn voor belastingdoeleinden. In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie [Verzoek tot verwijdering] hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoek- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

9. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens onder gegevensbeschermingswetgeving. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over deze rechten:

 1. [Inzage in uw persoonsgegevens aanvragen].
 2. [Correctie van uw persoonsgegevens aanvragen].
 3. [Recht op vergetelheid van uw persoonsgegevens].
 4. [Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens].
 5. [Recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens].
 6. [Overdracht van uw persoonsgegevens aanvragen].
 7. [Recht op intrekking van toestemming].

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

In principe is dit kostenvrij

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Wij kunnen in dit geval ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat wij van u nodig hebben

Mogelijk moeten wij specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt aan een persoon die het recht niet heeft deze gegevens te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen voor verdere informatie met betrekking tot uw verzoek om zo onze reactie te versnellen.

Tijdslimiet om te reageren

Wij proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen wij u daarvan informeren en u op de hoogte houden.

10. Woordenlijst

RECHTSGRONDSLAG

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van bedrijfsactiviteiten om u de beste dienst/product en de beste en meest veilige ervaring te kunnen bieden. Wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen niet afwegen tegen de impact op u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of vereist zijn). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van contract betekent dat uw gegevens worden verwerkt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarin u partij bent of om actie te ondernemen op uw verzoek voordat u een dergelijk contract aangaat.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij onderhevig zijn.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage in uw persoonsgegevens (beter bekend als een "inzageverzoek van een betrokkene"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze op rechtmatige wijze verwerken.

Recht op rectificatie en aanvulling van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben, corrigeren, hoewel wij eventueel de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.

Recht op vergetelheid van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), waar wij uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar wij uw persoonlijke gegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat wij om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen, dat zal u op het moment van uw aanvraag worden meegedeeld.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wij vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde) en er iets is aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden te boven gaan.

Recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) waar u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als wij deze niet langer nodig hebben om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of wij legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Recht tot dataportabiliteit van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen aan u, of aan een derde die u hebt gekozen, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u aanvankelijk toestemming hebt gegeven voor ons om te gebruiken of waar wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u te sluiten.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken voor situaties waarin wij vertrouwen op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die worden uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, zijn wij mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. Wij zullen u adviseren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.