• Home
  • Privaatsussätted

Privaatsussätted

EPOCH COMPANY, LTD. (edaspidi Ettevõte) järgib asjassepuutuvaid seadusi, määrusi ja teisi regulatsioone, mis sätestavad, kuidas peab ettevõte töötlema klientidelt talle antud isikuandmeid. Ettevõte loob järgnevaga ka vabatahtlikud töötlemisreeglid ja süsteemid, määratleb ettevõttes kehtiva isikuandmete kaitse korra ning peab neist järjepidevalt kinni.

1. Isikuandmete kogumine

Ettevõte kogub isikuandmeid ausate ja seaduslike vahenditega. Ettevõte ei kogu isikuandmeid mitte kunagi ilma volitusteta ja kinnitab, et kogub isikuandmeid nende allikaks oleva vastutava isiku (edaspidi Vastutav isik) nõusolekul eesmärgiga isikuandmeid kasutada, ning teatab andmetega seotud olulisest informatsioonist Ettevõtte kodulehel või otseturunduskirjade, brošüüride, reklaamide või sarnaste vahendite kaudu (edaspidi Teadete vahendamise kanalid). Kui ettevõte kogub isikuandmeid alla 16-aastastelt klientidelt, küsib ta nende andmete töötlemiseks ka vanema nõusolekut.

2. Isikuandmete kasutamine

Ettevõte kasutab isikuandmeid ainult pärast Vastutava isiku käest nõusoleku saamist või nagu on selgelt väljendatud Teadete vahendamise kanalites, üksnes eesmärgiga isikuandmeid koguda ning ulatuses, mis on vajalik Ettevõtte äritegevuse korraldamiseks. Andmetega tegelevad vaid inimesed, kes on nende spetsiifiliste tegevuste läbiviimiseks volitatud. Kui Ettevõte teeb isikuandmete kohta statistilist analüüsi, eraldab ta isikuandmete töötlemiseks neist andmetest isikuid tuvastavad andmed (nime, aadressi, telefoninumbri jne).

3. Ettevõte ei avalda ega edasta saadud isikuandmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

  1. kui Vastutav isik on oma isikuandmete avaldamiseks või edastamiseks andnud nõusoleku;
  2. kui isikuandmete avaldamist või edastamist nõuab seadus või pädeva avaliku organi korraldus vms;
  3. kui Ettevõte on otsustanud, et isikuandmed on vaja avaldada või edastada hoidmaks ära Vastutava isiku või üldsuse liikmete elule, kehale, tervisele, varale jne tekkivat materiaalset kahju;
  4. kui Ettevõte usaldab isikuandmete töötlemise alltöövõtjale, kes on Ettevõttega allkirjastanud konfidentsiaalsuslepingu, millega on keelatud isikuandmete avaldamine. Alltöövõtja töötleb andmeid ulatuses, mis on vajalik neile usaldatud tegevuste korraldamiseks;
  5. kui Ettevõte avaldab või edastab isikuandmed oma esindajatele, ettevõtte juristidele, vannutatud raamatupidamis- või audiitorettevõtetele;
  6. kui isikuandmeid on töödeldud statistiliste andmetena, mille järgi ei ole võimalik klienti tuvastada.

4. Isikuandmete turvalisuse tagamine

Ettevõte töötleb vaid isikuandmeid, mis on talle antud vastavalt Ettevõttes määratletud isikuandmete töötlemisreeglitele, ning tegutseb selle nimel, et vältida isikuandmete kaotamist, hävimist, volitusteta muutmist, leket vms. Ettevõte kasutab turvalisuse tagamiseks ja kolmandate osapoolte illegaalse ligipääsu takistamiseks krüpteerimist: SSL-protokolli (Secure Socket Layer) või sarnast turvatehnoloogiat.

5. Isikuandmetega seotud nõuded

Kui Vastutav isik nõuab oma isikuandmete avaldamist, muutmist, kustutamist, andmete kasutamise lõpetamist jne (edaspidi Avaldamine jne), täidab Ettevõte Vastutava isiku nõude mõistliku aja jooksul, järgides nõude esitanud Vastutava isiku tuvastamiseks asjassepuutuvaid seadusi ja regulatsioone ning Ettevõtte juhtimisreegleid. Pange tähele, et kui isik nõuab oma isikuandmete kustutamist, kasutamise lõpetamist vms, võib see viia teenuste piiratud kasutamiseni või teenuste kasutamiseks vajaliku liikmelisuse kaotamiseni. Avaldamise jne nõude täitmine tasustatakse.

6. Kontaktinfo isikuandmetega seotud küsimuste jaoks

Kui Teil tekib Teie isikuandmete töötlemisega seoses nõudeid või küsimusi, võtke palun otse ühendust Teadete vahendamise kanalites määratud vastava ala eest vastutava inimesega. Kui selle inimese andmed ei ole teada, võtke ühendust allpool kirjeldatud klienditoega. Sellisel juhul palun arvestage, et Teie nõude töötlemine võtab kauem aega, sest Teid suunatakse vastava vastutava inimese juurde või Teie nõue edastatakse vastavale vastutavale inimesele.

7. Isikuandmed internetis

Ettevõtte veebileht võib sisaldada teiste ettevõtete veebilehtede linke, kusjuures Ettevõte ei jaga nende ettevõtetega mis tahes isikuandmeid. Pange tähele, et Ettevõte ei vastuta Teie isikuandmete kaitse eest neil veebilehtedel.

8. Ettevõtte vastavusprogrammi pidev parandamine

Ettevõte parandab oma vastavusprogrammi regulaarsete siseauditite kaudu, et tagada pidev ja korralik vastavus kõikide reeglitega.


KÜPSISED

Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid eesmärgiga eristada Teid teistest meie veebilehe kasutajatest. See võimaldab meil pakkuda Teile paremat kasutuskogemust ning parandada oma veebilehe toimimist. Kui Te jätkate veebilehe lehitsemist, tähendab see, et nõustute küpsiste kasutamisega.

Küpsised - üldinfo

Küpsis on väikesemahuline tähtedest ja numbritest koosnev fail, mis salvestatakse Teie veebilehistejale või arvuti kõvakettale, kui Teie selleks loa annate. Küpsised sisaldavad infot, mida edastatakse Teie arvuti kõvakettale.

Me kasutame järgmisi küpsiseid:

  • Analüütilised küpsised/toimivusküpsised. Need küpsised võimaldavad meil tuvastada ja loendada külastajaid ning vaadata, kuidas nad veebilehe kasutuse ajal sellel liiguvad. See aitab meil parendada veebilehe toimeviisi, näiteks, tagades seda, et kõik külastajad leiakasid seda, mida otsivad.
  • Funktsionaalsed küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse selleks, et tunda Teid ära, kui veebilehele naasete. See võimaldab meil pakkuda Teile isikupärastatud veebilehe sisu, tervitada Teid nimepidi ning pidada meeles Teie eelistusi (milleks on, näiteks, keel või piirkond).
  • Sihtimisküpsised. Need küpsised salvestavad veebilehele külastamist, lehekülgi, mida olete külastanud ning linke, mille olete avanud. Kasutame antud infot selleks, et muuta meie veebilehte ja sellel näidatavaid reklaame rohkem Teie huvidest lähtuvateks.

Rohkem infot meie poolt kasutatavate individuaalsete küpsiste ja nende kasutuseesmärgi kohta leiate alljärgnevast tabelist:

Analüütilised küpsised
Nimetus Otstarve
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
Nende küpsiste abil on meil võimalik leida, kust tuleb liiklus meie veebilehele, ja kasutada lehe lugejat, mis hõlbustab meil mõõta ka meie veebilehe toimimist ning parandada vähem huvipakkuvaid osi. Seda kõike saavutatakse Google Analyticsi pakutud teenuse vahendusel.
Funktsionaalsed küpsised
Nimetus Otstarve
IS_COOKIES_ACCEPTED Et salvestada selle, et olete meie küpsised aktsepteerinud.
PHPSESSID Et näha, kas olete sisse loginud.

Palun pange tähele, et kolmandad osapooled (sealhulgas reklaamivõrgud ja lisateenuste pakkujad, nagu näiteks veebiliikluse analüüsi teenused) võivad samuti kasutada küpsiseid, mille üle meil puudub kontroll. Need on suure tõenäosusega analüütilised küpsised/toimivusküpsised või sihtimisküpsised.

Te saate blokeerida küpsiseid, aktiveerides veebilehitseja sätte, mis võimaldab Teil keelduda kõikidest või enamikust küpsistest. Kui Te kasutate oma brauseri sätteid kõigi (sealhulgas hädavajalike) küpsiste blokeerimiseks, võib see takistada Teie juurdepääsu kogu meie veebilehele või selle osadele.