Veebisaidist

Autoriõigused

Selle veebisaidi artikleid ja pilte ei tohi omavoliliselt kasutada. Kõik autoriõigused on reserveeritud ettevõttele Epoch Co., Ltd.
Sellel veebisaidi materjale ei tohi reprodutseerida, kohandada, kuvada ega jagada, välja arvatud autoriõigustes kehtivate erandite korral.

Õiguste loovutamise klausel

 1. Selle veebisaidi sisu võib kommunikatsioonivõrgu, riistvara, tarkvara või muude seadmede või varustuse tõttu olla kuvatud ebatäpselt. Epoch Co., Ltd. ei vastuta selle eest.
 2. Sellel veebisaidil olev teave oli ajakohane selle üleslaadimise ajal, seega ei pruugi see praegusel hetkel olla õige või täielikult kehtiv.
 3. Epoch Co., Ltd. ei vastuta ühegi kasutaja ees selle veebisaidi kasutamisest tekkinud kahju eest ega kahju eest, mis on tekkinud seetõttu, et veebisaiti ei ole teatud hetkel võimalik kasutada.

Nõuded riistvarale

●JavaScript

 • See veebisait kasutab JavaScripti.
  Veebilehitseja ei pruugi korralikult töötada, kui selles ei ole JavaScripti kasutamist lubatud.
  Luba oma veebilehitsejal JavaScripti kasutada.

●Plugin

 • Sellel veebisaidil piltide või videote vaatamiseks on sul vaja Flash Playeri pluginat (Flash Player 9.0.28 või uuem). Veendu, et plugin oleks sinu arvutisse installeeritud enne selle veebisaidi vaatamist.

Märkused

 • Pane tähele, et me ei pruugi jagu saada defektidest, mis tulenevad sinu arvuti töökeskkonnast.
 • Kui turvatarkvara takistab veebisaidi vaatamist, peab iga kasutaja kontrollima, kas turvatarkvara on kasutusel või mitte. Me ei vastuta turvatarkvara kasutamise või mittekasutamise eest.