• Home
  • Pravidla ochrany osobních dat.

Pravidla ochrany osobních dat.

Společnost Olymptoy.s.r.o. se zavazuje dodržovat platné zákony, ustanovení a další předpisy týkající se ochrany osobních údajů, bude řádně spravovat informace osobního rázu, které jí byly zákazníky poskytnuty.Společnost rovněž stanoví pravidla, systémy a politiku ochrany osobních dat, které pak musí důsledně dodržovat.

1. Shromažďování osobních údajů

Společnost bude shromažďovat osobní informace řádným a zákonným způsobem. Třebaže společnost nebude nikdy získávat osobní informace neoprávněným způsobem, zajistí, aby získala souhlas zmocnitele, který je zdrojem osobních informací („Zmocnitel“) pro účely využití osobních informací apod. a oznamuje potřebné informace na webových stránkách společnosti nebo přímou poštou, letáky, reklamou nebo podobnými způsoby („Média pro oznámení“). Pokud shromažďuje osobní informace o zákaznících ve věku 15 let nebo mladších, musí mít k tomu souhlas jejich rodičů.

2. Použití osobních informací

Společnost bude používat osobní informace teprve až po získání souhlasu od Zmocnitele nebo v rámci účelu shromažďování osobních informací, jak je výslovně uvedeno v Médiích pro oznámení a do rozsahu potřebného k výkonu svých provozních činností výhradně osobami, které jsou oprávněny vykonávat konkrétní činnosti. Pokud provádí statistickou analýzu osobních informací, bude zpracování osobních informací vylučovat osobní identifikační informace (jméno, adresu, telefonní číslo apod.).

3. Společnost neposkytne nebo neodtajní osobní informace získané společností jakékoliv třetí straně s výjimkou níže uvedených případů:

  1. Zmocnitel souhlasil s poskytnutím nebo odtajněním svých osobních informací.
  2. Vyžaduje tak zákon nebo nařízení apod., vydané kompetentním státním úřadem, podle kterého je nutné odtajnit nebo poskytnout osobní informace.
  3. Společnost stanovila, že poskytnutí nebo odtajnění informací je nutné pro účely prevence vzniku závažného zranění, ohrožení lidského života a zdraví, majetku apod. Zmocnitele nebo veřejnosti.
  4. Společnost svěřuje manipulaci s osobním informacemi subdodavateli, který uzavřel důvěrnou smlouvu týkající se neposkytnutí osobních informací se Společností, a to do rozsahu nezbytného k dosažení požadovaných činností.
  5. Společnost odtajňuje nebo poskytuje osobní informace svým zástupcům, firemním právníkům, autorizovaným účetním nebo auditorským společnostem.
  6. Osobní informace byly zpracovány jako statistické údaje, jejichž prostřednictvím není možné zákazníka identifikovat.

4. Řízení bezpečnosti osobních informací

Společnost se zavazuje přísně řídit osobní informace jí poskytnuté v souladu s pravidly řízení společností stanovenými a zavazuje se přijmout opatření nutné k prevenci škod, zničení, neoprávněné změně, úniku apod. osobních informací. Společnost se zavazuje využívat šifrování pomocí SSL protokolu nebo podobných bezpečnostních technik s cílem připravit se na nelegální přístup třetích stran a zajistit bezpečnost.

5. Požadavek týkající se osobních informací

Pokud zmocnitel požádá o poskytnutí, změnu, vymazání, ukončení používání apod. jeho vlastních osobních informací („Odtajnění“), bude společnost povinna v přiměřené době zajistit shodu s příslušnými zákony a předpisy a pravidly řízení společnosti po zjištění totožnosti zmocnitele, který takový požadavek předkládá. Upozorňujeme, že mazání, ukončení použití apod. osobních informací v souladu s požadavkem může mít za následek omezení použití služeb nebo ztrátu nároku na členství v souvislosti se službami. Za proces požadavku na poskytnutí apod. budou účtovány poplatky.

6. Kontaktní informace ohledně dotazů na osobní informace

Kontaktujte prosím přímo odpovědnou osobu uvedenou v médiích pro oznámení v případě jakékoliv požadavku nebo dotazu týkajícího se manipulace s osobními informacemi. Není-li jméno zodpovědné osoby známé, můžete také kontaktovat středisko služeb zákazníkům uvedené níže; v tomto případě vás ale upozorňujeme, že zpracování vašeho požadavku bude trvat déle, protože budete odkázáni na odpovědnou osobu nebo bude váš požadavek předán odpovědné osobě.

7. Osobní informace na internetu

Webové stránky společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky ostatních společností, se kterými společnost nesdílí žádné osobní informace. Upozorňujeme, že společnost nepřebírá odpovědnost za ochranu osobních informací na takových webových stránkách.

8. Neustálé zlepšování programu zajištění shody Společnosti

Společnost se zavazuje vylepšovat svůj program zajištění shody implementací pravidelných interních auditů k zachování stavu shody v souladu s požadavky.


Informace o způsobu využívání souborů cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které naše webové stránky zasílají do vašeho koncového zařízení za účelem uchování některých záznamů. Díky využití souborů cookies je možné toto:

  1. Vaše koncové zařízení (např. prohlížeč) si pamatuje vaše osobní nastavení (např. používaný jazyk) a vaše činnosti (např. stav přihlášení, položky v nákupním košíku atd.) na našich webových stránkách, a proto vám můžeme zajistit, že se vám naše webové stránky budou používat příjemněji a přizpůsobí se vašim osobním nastavením (základní soubory cookies).
  2. Sledujeme vaše činnosti na webových stránkách a tím získáváme velmi potřebný přehled o možnostech vylepšování stránek (provozní soubory cookies).
  3. Na základě vašeho souhlasu naši partneři Adtech sledují záznamy z vašeho prohlížení internetu a umožňují nám nabízet reklamu přizpůsobenou vašim potřebám, která by vás pravděpodobně mohla zajímat (reklamní soubory cookies).

Soubory cookies identifikují vaše koncové zařízení, tedy zpravidla váš internetový prohlížeč, avšak nedokážou určit vaši vlastní totožnost.

Můžete si vybrat, zda my nebo třetí strana (naši partneři Adtech) budou moci vytvářet provozní a reklamní soubory cookies. K používání souborů cookies pro účely individualizace reklamy nebo analýzy přístupů na webové stránky si od vás předem vyžádáme souhlas.

Podrobnější informace, postup změny nastavení souborů cookies a možnost odvolání souhlasu najdete pod odkazem Nastavení souborů cookies v dolní části každé webové stránky.

Pro účely reklamy a analýz webu nevytváříme ani nepoužíváme soubory cookies u uživatelů mladších 16 let. Abychom toto pravidlo mohli dodržovat, požádáme vás v okamžiku, kdy odsouhlasíte používání souborů cookies pro výše uvedené účely, abyste nám sdělili, zda jste starší než 16 let včetně.