• Home
  • Pravidla ochrany osobních dat.

Pravidla ochrany osobních dat.

Společnost Olymptoy.s.r.o. se zavazuje dodržovat platné zákony, ustanovení a další předpisy týkající se ochrany osobních údajů, bude řádně spravovat informace osobního rázu, které jí byly zákazníky poskytnuty.Společnost rovněž stanoví pravidla, systémy a politiku ochrany osobních dat, které pak musí důsledně dodržovat.

1. Shromažďování osobních údajů

Společnost bude shromažďovat osobní informace řádným a zákonným způsobem. Třebaže společnost nebude nikdy získávat osobní informace neoprávněným způsobem, zajistí, aby získala souhlas zmocnitele, který je zdrojem osobních informací („Zmocnitel“) pro účely využití osobních informací apod. a oznamuje potřebné informace na webových stránkách společnosti nebo přímou poštou, letáky, reklamou nebo podobnými způsoby („Média pro oznámení“). Pokud shromažďuje osobní informace o zákaznících ve věku 15 let nebo mladších, musí mít k tomu souhlas jejich rodičů.

2. Použití osobních informací

Společnost bude používat osobní informace teprve až po získání souhlasu od Zmocnitele nebo v rámci účelu shromažďování osobních informací, jak je výslovně uvedeno v Médiích pro oznámení a do rozsahu potřebného k výkonu svých provozních činností výhradně osobami, které jsou oprávněny vykonávat konkrétní činnosti. Pokud provádí statistickou analýzu osobních informací, bude zpracování osobních informací vylučovat osobní identifikační informace (jméno, adresu, telefonní číslo apod.).

3. Společnost neposkytne nebo neodtajní osobní informace získané společností jakékoliv třetí straně s výjimkou níže uvedených případů:

  1. Zmocnitel souhlasil s poskytnutím nebo odtajněním svých osobních informací.
  2. Vyžaduje tak zákon nebo nařízení apod., vydané kompetentním státním úřadem, podle kterého je nutné odtajnit nebo poskytnout osobní informace.
  3. Společnost stanovila, že poskytnutí nebo odtajnění informací je nutné pro účely prevence vzniku závažného zranění, ohrožení lidského života a zdraví, majetku apod. Zmocnitele nebo veřejnosti.
  4. Společnost svěřuje manipulaci s osobním informacemi subdodavateli, který uzavřel důvěrnou smlouvu týkající se neposkytnutí osobních informací se Společností, a to do rozsahu nezbytného k dosažení požadovaných činností.
  5. Společnost odtajňuje nebo poskytuje osobní informace svým zástupcům, firemním právníkům, autorizovaným účetním nebo auditorským společnostem.
  6. Osobní informace byly zpracovány jako statistické údaje, jejichž prostřednictvím není možné zákazníka identifikovat.

4. Řízení bezpečnosti osobních informací

Společnost se zavazuje přísně řídit osobní informace jí poskytnuté v souladu s pravidly řízení společností stanovenými a zavazuje se přijmout opatření nutné k prevenci škod, zničení, neoprávněné změně, úniku apod. osobních informací. Společnost se zavazuje využívat šifrování pomocí SSL protokolu nebo podobných bezpečnostních technik s cílem připravit se na nelegální přístup třetích stran a zajistit bezpečnost.

5. Požadavek týkající se osobních informací

Pokud zmocnitel požádá o poskytnutí, změnu, vymazání, ukončení používání apod. jeho vlastních osobních informací („Odtajnění“), bude společnost povinna v přiměřené době zajistit shodu s příslušnými zákony a předpisy a pravidly řízení společnosti po zjištění totožnosti zmocnitele, který takový požadavek předkládá. Upozorňujeme, že mazání, ukončení použití apod. osobních informací v souladu s požadavkem může mít za následek omezení použití služeb nebo ztrátu nároku na členství v souvislosti se službami. Za proces požadavku na poskytnutí apod. budou účtovány poplatky.

6. Kontaktní informace ohledně dotazů na osobní informace

Kontaktujte prosím přímo odpovědnou osobu uvedenou v médiích pro oznámení v případě jakékoliv požadavku nebo dotazu týkajícího se manipulace s osobními informacemi. Není-li jméno zodpovědné osoby známé, můžete také kontaktovat středisko služeb zákazníkům uvedené níže; v tomto případě vás ale upozorňujeme, že zpracování vašeho požadavku bude trvat déle, protože budete odkázáni na odpovědnou osobu nebo bude váš požadavek předán odpovědné osobě.

7. Osobní informace na internetu

Webové stránky společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky ostatních společností, se kterými společnost nesdílí žádné osobní informace. Upozorňujeme, že společnost nepřebírá odpovědnost za ochranu osobních informací na takových webových stránkách.

8. Neustálé zlepšování programu zajištění shody Společnosti

Společnost se zavazuje vylepšovat svůj program zajištění shody implementací pravidelných interních auditů k zachování stavu shody v souladu s požadavky.


SOUBORY COOKIE

Naše webové stránky používají cookies k tomu, abychom vás odlišili od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky tomu vám můžeme zaručit příjemné prohlížení našich webových stránek a zároveň máme možnost vylepšit naše stránky. Pokračováním v procházení webu souhlasíte s používáním souborů cookie.

Obecné soubory cookie

Cookie je malý soubor písmen a čísel, které – pokud souhlasíte – ukládáme ve vašem prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie obsahují informace, které se přenáší na pevný disk vašeho počítače.

Používáme následující soubory cookie:

  • Analytické/výkonné soubory cookie. Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit tak, kde se na webu pohybují a v jakou dobu stránky navštěvují. Díky tomu můžeme vylepšit fungování stránky, například zajištěním toho, že uživatelé vždy snadno najdou to, co hledají.
  • Funkční soubory cookie. Tyto soubory vás rozpoznají, když se na naši stránku vrátíte. Můžeme tak pro vás připravit personalizovaný obsah, pozdravit vás jménem a pamatovat si vaše nastavení (například váš jazyk nebo region).
  • Zaměřovací soubory cookie. Tyto soubory zaznamenávají vaši návštěvu našich stránek, navštívené stránky a použité odkazy. Tyto informace použijeme k tomu, aby byla naše stránka a zobrazené reklamy více relevantní pro vaše zájmy. Za tímto účelem můžeme tyto informace také sdílet s třetí stranou.

Více informací o jednotlivých cookies, které používáme, a jejich účelu naleznete v následující tabulce:

Analytické soubory cookie
Název Účel
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
Pomocí těchto souborů můžeme sledovat zdroje návštěv naší stránky a také počet stránek, díky čemuž jsme schopni změřit výkon naší webové stránky a zrychlit její pomalejší části. To vše je dosaženo pomocí služby, kterou nabízí Google Analytics.
Funkční soubory cookie
Název Účel
IS_COOKIES_ACCEPTED Pro zaznamenání toho, zda jste přijali naše zásady souborů cookie.
PHPSESSID Pro zjištění toho, zda jste nebo nejste přihlášení.

Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (například včetně reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb, jako jsou služby analýzy návštěvnosti stránky) mohou používat také soubory cookie, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Pravděpodobně se bude jednat o analytické/výkonné nebo zaměřovací soubory cookie.

Blokování souborů cookie provedete aktivováním nastavení v prohlížeči, které vám umožní odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Pokud však použijete nastavení prohlížeče k blokování všech souborů cookie (včetně důležitých souborů cookie), nemusíte získat přístup ke všem stránkám našeho webu nebo jejich části.