• Home
  • політика конфіденційності

політика конфіденційності

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торі-Трейд" (далі - Компанія) дотримується відповідних законів, розпоряджень та інших нормативних актів, щодо захисту персональної інформації з метою належного управління персональною інформацією, яку воно отримало від своїх клієнтів. Компанія також встановлює добровільні правила і систему управління, та визначає свою власну систему захисту інформації, що описана нижче, якої повинна дотримуватися.

1. Збір персональної інформації

Компанія має збирати персональну інформацію чесними та законними засобами. Компанія не повинна збирати інформацію недозволеними методами, та має бути вневнена, що володіє дозволом на отримання персональної інформації від її власника ("Довіритель") з наміром її використання, тощо, та повинна публікувати необхідну інформацію на своєму сайті або через засоби прямої розсилки, листівки, рекламні матеріали, чи подібні засоби ("Розповсюждення інформації). Якщо Компанія збирає персональну інформацію клієнтів, яким виповнилося менш ніж 15 років, Компанія повинна отримати дозвіл їхніх батьків.

2. Використання персональної інформації

Компанія може використовувати персональну інформацию тільки після отримання дозволу Довірителя чи з метою збору персональної інформації, як чітко викладено у розділі "Розповсюдження інформації" і в обсязі необхідному для здійснення власних бізнес процесів, та лише особами, які уповноважені здійснювати спеціальні операції. Коли виконується статистичний аналіз персональної інформації, при обробці інформації ідентифікуюча інформація повинна бути виключена (ім'я, адреса, телефонний номер и т.п.).

3. Компанія зобов'язується не розголошувати чи надавати отриману персональну інформацію третім особам, за виключенням наступних випадків :

  1. Довіритель погодився на розголошення та надання своєї персональної інформації.
  2. Коли це здійснюється на вимогу законів чи наказів, тощо, компетентного органу державної влади щодо відкриття та надання персональної інформації.
  3. Компанією визначено, що розголошення даних небхідне для попередження випадку матеріальної шкоди життю людини, тілу, здоров'ю, власності, та ін. Довірителя чи суспільства.
  4. Компанія довіряє обробку персональної інформації субпідряднику, який уклав з нею угоду про нерозголошення даних, щодо не розголошення персональної інформації, в обсягах, необхідних для досягнення ввірених дій.
  5. Компанія розголошує та надає персональну інформацію своїм агентам, корпоративним юристам, сертифікованим бухгалтерам чи аудиторським компаніям.
  6. Персональна інформація оброблена як статистичні дані, за якими неможливо ідентифікувати клієнта.

4. Безпечне управління персональною інформацією

Компанія зобов'язується ретельно управляти персональною інформацією, що надана їй, згідно з управлінськими правилами установленими нею, та приймати заходи щодо запобігання втратам, знищенню, неавторизаваній зміни, витоку, тощо, персональної інформації. Компанія зобов'язується застосовувати кодування даних з допомогою SSL протоколів чи аналогічних технологій захисту даних з метою запобігання несанкціонованого доступу до баз даних третіми особами, та для забезпечення безпеки.

5. Запити, пов'язані з конфіденційною інформацією

Якщо Довіритель просить про розголошення, зміну, видалення, припинення використання та ін. своєї особистої персональної інформації ("Розголошення та ін."), то Компанія повинна у рамках розумного періду часу виконати у відповідності з правовими нормами, інструкціями та правилами управління Компанії, переконавшись в особі Довірителя, що зробив запит. Будь ласка, відмітьте, що видалення, завершення використання і т.п. персональної інформації може призвести до обмеженого доступу до використання послуг чи втрати членства відносно послуг. За вимогу "Розголошення та ін." буде призначена плата.

6. Контактна інформація для запитів про надання персональної інформації

Будь ласка, щодо будь-якого запиту чи наведення справок про обробку персональної інформації зв'яжіться безпосередньо з відповідальною особою, як зазначено в розділі "Розповсюдження інформації" . Якщо відповідальна особа невідома, Ви можете також зв'язатися з Центром Обслуговування Клієнтів, про який йтиметься нижче. У цьому випадку відмітьте, будь ласка, що обробка Вашого запиту займе більше часу тому, що Ви або Ваш запит буде переадресований до відповідальної особи.

7. Персональна інформація в Інтернеті

Веб-сайт Компанії може містити посилання на сайти інших компаній, з якими Компанія не обмінюється ніякою інформацією, що стосується персональних даних. Відмітьте, що Компанія не несе ніякої відповідальності за зміст та захист персональної їнформації на таких сайтах.

8. Постійне вдосконалення програми відповідності Компанії

Компанія зобов'язується постійно вдосконалювати свою програму відповідності шляхом регулярного проведення внутрішнього аудиту з метою підтримки рівня дотримання своїх обов'язків на належному рівні.