• Home
  • Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

1. Anvendelsesområde

1.1.
De efterfølgende betingelser og vilkår gør sig gældende for brugen af indhold og funktioner på hjemmesiden https://www.sylvanianfamilies.com/no-no/ (i det følgende "portal"), som udbydes af Epoch Traumwiesen GmbH (i det følgende "EPOCH") og danner rammerne for brugernes anvendelse af siden. Brugerne af portalen er underlagt disse betingelser og vilkår.
1.2.
EPOCH kan til enhver tid foretage ændringer af betingelser og vilkår for brugen af siden og gøre den videre brug af siden afhængig af brugerens samtykke af de ændrede betingelser og vilkår.

2. Ophavsret

2.1.
Denne portal indeholder grafik, billeder, animation, sidelayout, skabeloner, tekst, skrifttyper, softwareværktøj, spilanvendelser og anden information (i det følgende kaldet "indhold").
2.2.
Indholdet på portalen er EPOCH´s ophavsretlig beskyttede ejendom eller tredjeparts ophavsretlig beskyttede ejendom, som EPOCH har licenseret. Alle rettigheder til denne side og dens indhold er tilgængelig i hele verden.
2.3.
EPOCH stiller indholdet vederlagsfrit til rådighed med det forbehold, at det udelukkende anvendes til private og ikke kommercielle formål. Ophavsretslige markeringer af indhold eller lignende må ikke fjernes og indholdet må ej heller på nogen måde bearbejdes eller ændres. Enhver form for anvendelse af indhold fra portalen til kommerciel eller offentlig brug, særligt i forbindelse med offentliggørelse af eksterne internettilbud, fx. via hyperlink, må kun ske på baggrund af forudgående skriftligt samtykke fra EPOCH.

3. Indhold og funktioner

3.1.
Det tilgængelige indhold på portalen er udarbejdet i overensstemmelse med de almindelige standarder og er kontrolleret forud for offentliggørelse. EPOCH er hverken ansvarlig for aktualitet, indholdets rigtighed og/eller fuldstændighed eller for den individuelle nytteværdi af indholdet.
3.2.
EPOCH forbeholder sig retten til at ændre indhold, funktioner helt eller delvist og til enhver tid at afslutte driften af portalen eller til at fjerne den.
3.3.
EPOCH påtager sig intet ansvar for indhold på andre hjemmesider, som brugeren via hyperlink til tilbud offentliggjort på portalen, har adgang til. Det drejer sig i sådanne tilfælde om eksterne tilbud, som EPOCH ikke har nogen indholdsmæssig indflydelse på. Disse hyperlinks er en serviceydelse. EPOCH er dog ikke ansvarlig for indholdet.

5. Garanti

5.1.
Denne portal samt dens indhold stilles til rådighed "som de er" uden nogen form for garanti, fx. i forbindelse med egnethed til bestemte formål eller krænkelse af love og regler. Henvisninger eller links til produkter eller serviceydelser fra uafhængige virksomheder vil kunne forekomme på denne portal.
5.2.
Anvendelsen af portalens tjenester sker udelukkende på brugerens egen risiko. Brugeren er udelukkende selv ansvarlig for skader, især for skader på computersystemet eller for tab af oplysninger, som opstår i forbindelse med downloading af informationer og indhold, som står i forbindelse med vores tilbud eller brugen af spilanvendelser eller andre tjenester.
5.3.
EPOCH giver ingen garanti i forbindelse med de udbudte ydelser med undtagelse af svigagtigt skjulte mangler eller fejl. Særligt giver EPOCH ingen garanti for, at de tjenester som imødekommer brugerens ønsker og krav, som fx. at portalen er i uafbrudt og fejlfri drift, at den til enhver tid er tilgængelig eller, at sikker overførsel af oplysninger eller tjenester er mulig. EPOCH giver heller ej nogen garanti for de resultater, som opstår i forbindelse med brugen af tjenesterne eller for rigtighed, fuldstændighed eller aktualitet af de informationer og/eller tjenester som modtages via portalen. EPOCH giver desuden ingen garantier for produkter eller tjenester, som anvendes, indkøbes, indhentes, downloades eller lagres via portalen.

6. Ansvar

6.1.
EPOCH hæfter for portalen i forbindelse med de nedenstående regler, som er i overensstemmelse med lovmæssige bestemmelser.
6.2.
EPOCH hæfter ikke for eventuelle skader, som opstår i forbindelse med brugen af portalen, uanset den juridiske årsag, med mindre der er tale om grov uagtsomhed, forsæt eller tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Desuden hæfter EPOCH på ingen måde og/eller er ansvarlig for eventuelle skader eller konsekvenser, som opstår grundet forkert eller uautoriseret anvendelse af portalen eller dens indhold eller som står i forbindelse dertil.
6.3.
I tilfælde af hæftelse i forbindelse med ovenstående eller ansvar uden skyld, hæfter EPOCH kun for typiske og forudseelige skader. Enhver hæftelse for inddirekte skader, følgeskader eller tabt indkomst er derudover udelukket for så vidt EPOCH ikke hæfter i overensstemmelse med punkt 6.1.
6.4.
Ansvarsbegrænsningen gælder ikke ved objektivt ansvar eller for skader som medfører livsfare, skader på krop og sundhed.
6.5.
EPOCH hæfter ikke for adgangsmulighederne til denne portal eller kvaliteten af adgangen eller for den måde, hvorpå siden vises. EPOCH tager særligt ikke ansvar for tab af oplysninger eller for ikke fuldstændige, forsinkede eller på anden måde ukorrekt visning af oplysninger eller tjenester. EPOCH er desuden ikke ansvarlig for tredjeparts indhold, særligt for indhold vist via links, som fører til sider udenfor portalen.

7. Gældende lov

Disse generelle forretningsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark. Anvendelsen af lov betyder, at regler om forbrugerbeskyttelse i det land brugeren opholder sig, gør sig gældende.

8. Oplysninger om EPOCH

Virksomhed: EPOCH Traumwiesen GmbH

Adresse: Fürther Str. 27, 90429 Nürnberg
Sæde: Nürnberg
Erhvervsregister: 27962 ved retten i Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg)

Direktør: Willi Schiffner

Momsregistreringsnummer: DE279326709
Tlf. +49 (0) 911 – 528 808 50
Fax +49 (0) 911 – 528 808 60
E-mail kontakt@epoch-traumwiesen.de

Status: November 2015