Sylvanian Families Happy winter foto wedstrijd 2022

Periode:
van 1 november - 30 november 2022

We organiseren een foto wedstrijd met als thema : Winter en Kerst ! Er valt veel te winnen! We verheugen ons op jullie prachtige foto's.

The images are past entries. The images are past entries. The images are past entries.
*De foto's zijn van eerdere inzendingen

Thema 1

Geniet van gezellige winterdagen met Sylvanian Families!

Geniet van gezellige winterdagen met Sylvanian Families!

Laat ons jullie winter en kerst foto's zien van Sylvanian Families !

Thema 2

Geniet van Sylvanian Families in de winter met familie!

Geniet van Sylvanian Families in de winter met familie!

We verheugen ons op, de wereld van Sylvanian Families gemaakt door ouders en kinderen, foto's van kinderen die blij aan t spelen zijn met Sylvanian Families en op foto's van Sylvanian Families in de winter en met Kerst.
Natuurlijk , worden ook schattige foto's van Sylvanian Families gewaardeerd.

Prijzen

Hoofdprijs (1 winnaar) Hoofdprijs

Pony's kapsalon

2e prijs (9 winnaars) 2e prijs

Startershuis

Hoe werkt de foto wedstrijd:

❶ Volg ons op Instagram

Volg ons officiële Instagram account @sylvanianfamiliesnl

❷ Maak foto's

Maak foto's van 1 van de thema's

❸ Post je foto op Instagram

Post je foto's op Instagram en gebruik de volgende hashtags
#FotoactieSylvanian_NL
voor thema 1 of
#SylvanianWinter_NL
voor thema 2

❹ en klaar !

* Foto's die worden ingezonden na de wedstrijdperiode komen niet in aanmerking om te winnen.
* Foto's die voor de wedstrijdperiode worden gemaakt komen in aanmerking , als ze worden ingediend tijdens de wedstrijdperiode.
* Wedstrijdperiode is van 1/11/2022- 30/11/2022.
* Als je Instagram account een privé account is, kom je niet in aanmerking om te winnen.
* Als je de hashtag bewerkt, nadat de foto is gepost, kunnen we mogelijk je post niet vinden.
* Om dit te voorkomen, plaats alsjeblieft de Hashtag correct , direct als je de foto's post.

Selectie criteria

De foto drukt het thema uit van de westrijd.
De foto matcht met de wereld van Sylvanian Families.
De foto laat de liefde voor Sylvanian Families zien.

Uitslagen

De winnaars van de wedstrijd zullen in december op de officiële Instagram account van Sylvanian Families bekend worden gemaakt en op de website.
Prijzen zullen worden opgestuurd in december.

Wedstrijd voorwaarden

Algemene presentatie

 • Onze foto wedstrijd is gebaseerd op het thema van: geniet van gezellige winterdagen met Sylvanian Families en winter thema : genieten van Sylvanian Families, samen met de familie.
 • We zullen een winnaar kiezen uit alle inzendingen en zij/hij zal haar/zijn prijs ontvangen.
 • Voor iedereen die wil meedoen , volg alsjeblieft ons officiële Instagram account ( zie officiële pagina Instagram) en hashtag je post met (#FotoactieSylvanian_NL) of (#SylvanianWinter_NL) en je doet mee voor de wedstrijd.
 • Raadpleeg alsjeblieft de voorwaarden hieronder.

Voorwaarden

 • Wonend in Nederland en ouder dan 16 jaar en heeft een eigen Instagram account.
  * Deelname zal ongeldig zijn als je account is verwijderd.
  * Je kunt niet meedoen als je Instagram account privé is.
  * Deelname zal ongeldig zijn als je geen DM kunt ontvangen op je Instagram account.

Prijs

 • Hoofdprijs (1 winnaar)… Pony's kapsalon
 • 2e prijs(9 winnaars)… Startershuis

Periode van de wedstrijd:

 • De wedstrijd is niet langer open.

Hoe kun je meedoen?

 1. Lees alsjeblieft aandachtig de voorwaarden om mee te doen en check "like"op onze officiële Instagram post, wat inhoudt dat je akkoord gaat met de voorwaarden om mee te doen.
 2. Volg ons officiële Instagram account @sylvanianfamiliesnl.
 3. Maak een foto die gerelateerd is aan het thema Sylvanian Families , zoals omschreven in de voorwaarden.
 4. Hashtag #FotoactieSylvanian_NL of #SylvanianWinter_NL.
  Check eerst je hashtags voordat je ze post.
 5. Deelname is klaar.
  Je kunt zo vaak posten als je wilt.

Verkiezing van de winnaars

 • Van iedereen die meedoet, zullen we zorgvuldig een winnaar kiezen en zij/hij ontvangt haar/zijn prijs. De aankondiging van de winnaars worden getoond op onze officiële Instagram account. De winnaars krijgen een DM van onze officiële Instagram account en wordt gevraagd hun contactgegevens te sturen ( Naam/adres/telefoonnummer enz).

Deelname overeenkomst

 • Voor iedereen die wil meedoen met de EPOCH D'ENFANCE foto wedstrijd , accepteer alsjeblieft onderstaande voorwaarden. Wanneer je onze officiële Instagram post lit, ga je akkoord met de overeenkomst. Als je het niet eens bent met deze overeenkomst, annuleer dan je deelname.

1. Geschikt voor deelname

 1. Deelnemers dienen te wonen in Nederland en minimaal 16 jaar te zijn. De verzorgers van familie leden onder 16 jaar, graag uw deelname annuleren.
 2. Deelnemers moeten een eigen Instagram account hebben

2. Periode deelname

 • De periode van deelname is van 1/11/22 tot 30/11/22 23:59pm

3. Deelname methode

 • Volg de volgende stappen om deel te nemen.
 • Stap 1:volg ons Instagram account: @sylvanianfamiliesnl.
 • Stap2: post je foto's op Instagram en hashtag zoals hieronder.
  #FotoactieSylvanian_NL of
  #SylvanianWinter_NL

4.Maatregelen en garanties

 1. Als je de voorwaarden niet goedkeurt, kun je niet meedoen.
 2. Als je de hastag bewerkt , nadat de foto's zijn gepost, kunnen we wellicht je post niet vinden. Om dit te voorkomen, plaats je hashtag correct als je de foto's post.
 3. Je kunt niet meedoen aan de wedstrijd als je Instagram account privé is.
 4. Als je de onderstaande regels niet volgt, zal Epoch je uitsluiten van deelname en de prijzen.
  • Als je de deelname account is verwijderd.
  • b. Als je onze instagram niet volgt.
  • c. Als we geen DM kunnen sturen.
  • d. Als je de regels schendt van deze overeenkomst.
  • e. Als Epoch een frauduleuze activiteit ontdekt.
 5. Het is niet toegestaan ​​het recht om een ​​onderscheiding aan te vragen of te ontvangen aan een derde over te dragen of te verlenen.
 6. We ondersteunen geen problemen of verantwoordelijkheid en kosten voor alle telecommunicatieapparatuur, software en andere apparatuur die te maken heeft met het aanvragen van de campagne.
 7. De aanvragers moeten aan EPOCH verklaren dat hij/zij de wettelijke rechten heeft om de geposte gegevens, inclusief de ingediende afbeelding, te plaatsen en dat de geposte gegevens geen inbreuk maken op rechten van de derde partij.

5. Aansprakelijkheid

 1. EPOCH kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veroorzaakte problemen als gevolg van het niet bevestigen van de overeenkomst.
 2. EPOCH kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleuze handelingen gepleegd door de derde partij die zich voordoet als de aanvrager, tenzij EPOCH opzettelijk of nalatig is.
 3. EPOCH kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor noodgevallen zoals software-/hardware-ongelukken, brand, stroomuitval, verslechtering van de communicatieomgeving, aardbevingen of enig ander incident dat zich tijdens de wedstrijdvoordoet.
 4. EPOCH kan niet verantwoordelijk worden gehouden, zelfs niet als er een geschil ontstaat met de derde partij met betrekking tot de aanvraag voor deze campagne.
 5. De informatie in deze wedstrijdkan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

6. Verboden zaken

 • Om je aan te melden voor deze wedstrijdzijn de volgende handelingen verboden.
 1. Handelingen die in strijd zijn met de wet of de overeenkomst.
 2. Handelingen die de werking van deze wedstrijdbelemmeren.
 3. Handelingen die ongemak en nadeel, schade of ongemak veroorzaken voor anderen en EPOCH.
 4. Beschuldigingen van EPOCH en anderen of schade aan hun reputatie en geloofwaardigheid.
 5. Handelingen die inbreuk maken of kunnen maken op EPOCH en anderen intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, portretrechten, ererechten en andere rechten.
 6. Het verstrekken van informatie, reclame of werving met winstoogmerk.
 7. Handelen in strijd met de openbare orde en goede zeden.
 8. Handelingen die EPOCH acht die in strijd zijn met het doel van deze campagne.
 9. Handelingen die EPOCH kwaadaardig of ongepast acht.
 10. Andere handelingen vergelijkbaar met het bovenstaande.

7. Richtlijnen voor toepassingsafbeeldingen/foto's

 1. De afbeelding van de toepassing moet zijn gemaakt met het Sylvanian-product.
 2. De aanvraagfoto moet door de aanvrager zijn gemaakt.
 3. De afbeelding van de applicatie moet een afbeelding zijn die nooit in advertenties of andere campagnes wordt gebruikt.
 4. De toepassingsafbeelding mag niet de afbeeldingen zijn zoals hieronder:
  • Afbeeldingen met andere personages dan Sylvaninan Families.
  • Afbeeldingen met inhoud die niet overeenkomt met het wereldbeeld van Sylvanaian Families.
  • Beelden tegen de openbare orde en de goede zeden.
  • Afbeeldingen die inbreuk maken op het auteursrecht, portretrecht, etc. van de derde partij.
  • Afbeeldingen die verboden zijn en van toepassing zijn op bovenstaande afbeeldingen.

8. Betreffende het gebruik van applicatie-afbeeldingen

 1. Door de applicatie-image te uploaden, zal de aanvrager EPOCH en de EPOCH-groep (''EPOCH Group'') goedkeuren en accepteren voor het onherroepelijke, gratis gebruik van de applicatie-image wereldwijd. De aanvrager keurt EPOCH Group goed en aanvaardt het recht om de afbeelding van de aanvraag gratis te reproduceren, weer te geven, te publiceren, te distribueren, te vertonen, openbaar te verzenden, aan te passen, enz.
  • De aankondigingen van resultaten en advertenties van de campagne-implementatie en wedstrijden georganiseerd door EPOCH Group.
  • Websites en officiële SNS-accounts die worden beheerd, gebruikt, gesponsord, deelgenomen of gepubliceerd door de EPOCH Group.
  • Evenementen, tentoonstellingen (inclusief de faciliteiten van EPOCH), drukwerk, verkooppromotiemateriaal, reclamemateriaal, enz.
  • Brandingmarketing, promoties, enz. geïmplementeerd door de EPOCH Group.
 2. De EPOCH Group kan het gebruiksrecht in sublicentie geven aan de derde partij voor het bovenstaande gebruik.
 3. De EPOCH-groep mag de toepassingsafbeeldingen wijzigen en gebruiken.
 4. De EPOCH-groep kan de naam of accountnaam van de aanvrager bekendmaken of geheimhouden.
 5. Aanvragers mogen geen aanspraak maken op rechten op de EPOCH Group op basis van de morele rechten van de auteur.
 6. De EPOCH-groep kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een dispuut met een derde partij over auteursrechten of andere onderwerpen van de afbeelding van de toepassing. Aanvragers zullen het geschil op eigen verantwoordelijkheid behandelen en oplossen.
 7. De auteursrechten van de afbeeldingen, video's en audio geproduceerd door de EPOCH Group in deze wedstrijdbehoren toe aan hun makers. Daarnaast kan de EPOCH Group een deel van de applicatieafbeelding bewerken als de afbeelding in strijd is met portretrechten of auteursrechtwetten.

9. Award en prijsuitreiking

 1. 1 winnaar van de hoofdprijs en 9 winnaars van de 2e prijs worden geselecteerd uit de inzending van de aanvraag.
 2. De prijs kan worden verwijderd als we binnen een week na de bekendmaking van de prijs geen antwoord van de winnaar hebben ontvangen.
 3. Als de prijs niet kan worden afgeleverd om redenen zoals onjuiste invoer van het adres of onjuiste contactgegevens, is het recht om de prijs te winnen ongeldig.
 4. Prijzen worden alleen binnen het Nederland verzonden.
 5. Het recht om de prijs te ontvangen is één keer per persoon tijdens de aanvraagperiode.
 6. De aankomst van de prijzen kan vertraging oplopen door onvermijdelijke oorzaken.
 7. De prijzen en het schema kunnen worden gewijzigd.
 8. De rechten op de prijs behoren toe aan het individu en kunnen niet worden overgedragen of ingewisseld voor geld aan de derde partij.
 9. Winnaars zijn volledig en als enige verantwoordelijk voor hun persoonlijke belastingplicht bij ontvangst van prijzen. Aanvaarding van de prijs betekent dat de winnaar ermee instemt EPOCH van dergelijke aansprakelijkheid te vrijwaren.

10. Behandeling van persoonlijke informatie

 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor het beheer en de bekendmaking van deze actie, zoals het leggen van contact over deze actie, het versturen van prijzen, het beheren van aanmeldingen en het bekendmaken van winnaars. Raadpleeg "Privacybeleid" voor de verwerking van persoonlijke informatie. De applicatie-image wordt gebruikt na het verwijderen van gegevens zoals locatie-informatie in de applicatie-image.

11. Anderen

 1. EPOCH kan deze wedstrijd annuleren of uitstellen of de inhoud van de wedstrijdwijzigen.
 2. Voor het niet gebruiken van enige voorwaarde of voorwaarden van deze Voorwaarden, zal EPOCH geen verklaring van afstand van die rechten inhouden.
 3. De campagne, inclusief deze Voorwaarden, wordt beheerst door de wetten van de Landnaam en alle geschillen met betrekking tot deze wedstrijdzijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Stadsnaam Districtsrechtbank van de Landnaam.

Vragen over de campagne

 • Voor vragen over de wedstrijdkunt u contact opnemen met onderstaande personen.
 • * We kunnen geen vragen beantwoorden over de selectiestatus en selectieresultaten. Dank u voor uw begrip.
 • Organisator: EPOCH D'ENFANCE
Sylvanian Families