• Home
  • Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1.
De hierna volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de inhoud en de functionaliteit op de door EPOCH D’ENFANCE (hierna te noemen EPOCH) geëxploiteerde website https://www.sylvanianfamilies.com/nl-be/. (hierna te noemen 'portaal') en regelen de verhouding met de respectievelijke gebruiker. Het gebruik van het portaal is vandaar onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.
1.3.
EPOCH behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigingen en het gebruik van het portaal af te laten hangen van de instemming met de veranderde gebruiksvoorwaarden.

2. Auteursrechten

2.1.
In dit portaal zijn beeldmateriaal, afbeeldingen, animaties, opmaak, sjablonen, teksten, lettertypen, software-instrumenten, game applicaties en andere informatie opgenomen (hierna te noemen 'content').
2.2.
EPOCH bezit het auteursrecht van de op het portaal gepresenteerde content, of het betreft auteursrechtelijk beschermde content van derden waarvoor EPOCH een licentie heeft. Alle rechten voor deze website en zijn content zijn wereldwijd voorbehouden.
2.3.
EPOCH stelt deze content gratis en uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik aan de gebruiker ter beschikking, echter met dien verstande dat eventueel getoonde opschriften omtrent het auteursrecht, merkrecht of eigendomsrecht niet worden verwijderd en dat de content op geen enkele manier wordt bewerkt of veranderd. Voor gebruik van de content van het portaal voor commercieel of openbaar gebruik, met name door opname van vreemde internetaanbiedingen, bijv. door middel van een hyperlink in een frame, is vooraf schriftelijke toestemming van EPOCH nodig.

3. Content en functionaliteit

3.1.
De op het portaal beschikbare content is met de in de branche gebruikelijke zorgvuldigheid opgesteld of redactioneel gecontroleerd. EPOCH is niet aansprakelijk voor de actualiteit, de juistheid en/of volledigheid, noch voor de individuele bruikbaarheid van de inhoud.
3.2.
EPOCH behoudt zich het recht voor content en functies op ieder moment geheel of gedeeltelijk te veranderen, beëindigen of te verwijderen en/of de exploitatie van het portaal volledig te beëindigen.
3.3.
EPOCH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van via hyperlinks bereikbare andere websites. Het betreft hier derdenaanbiedingen en EPOCH heeft geen invloed op de inhoud hiervan. Deze hyperlinks zijn slechts een dienstverlening. EPOCH is echter niet verantwoordelijkheid voor de inhoud.

5. Garantie

5.1.
Dit portaal en de content worden 'zoals ze zijn' ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie, bijv. met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel of de afwezigheid van overtredingen. Dit portaal kan verwijzingen of links naar producten of diensten van onafhankelijke bedrijven bevatten.
5.2.
Gebruik van de diensten van dit portaal vindt uitsluitend op eigen risico van de gebruiker plaats. De gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor schade, met name schade aan zijn computersysteem, of voor verlies van data die door het downloaden van data en content via ons aanbod of door het gebruik van game applicaties of andere diensten wordt veroorzaakt.
5.3.
EPOCH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de aangeboden diensten, met uitzondering van opzettelijk verzwegen gebreken of fouten. EPOCH garandeert uitdrukkelijk niet dat de diensten voldoen aan de eisen van de gebruiker, dat het portaal voortdurend ononderbroken en zonder fouten draait, het op elk moment beschikbaar is of dat de overdracht van data en diensten altijd veilig verloopt. EPOCH accepteert ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortkomen uit het gebruik van de diensten of de juistheid, volledigheid of actualiteit van de via het portaal beschikbare informatie of diensten. Bovendien is EPOCH niet aansprakelijk voor producten of diensten die via het portaal worden gebruikt, betrokken, opgeroepen, gedownload of opgeslagen.

6. Aansprakelijkheid

6.1.
EPOCH is verantwoordelijk voor het portaal krachtens de hierna volgende regelingen conform wettelijke voorschriften.
6.2.
EPOCH accepteert geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van het portaal, ongeacht uit welke juridische gronden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid, opzet of schending van wezenlijke contractverplichtingen. Bovendien is EPOCH onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of gevolgen voortvloeiende uit onjuist of onbevoegd gebruik van dit portaal of de content daarvan, of schade of gevolgen daarmee verbonden zijn.
6.3.
In geval van aansprakelijkheid conform het bovenstaande en een foutloze aansprakelijkheid, is EPOCH slechts aansprakelijk voor de te voorziene schade. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst is verder uitgesloten, tenzij EPOCH aansprakelijk is conform punt 6.1.
6.4.
De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij een aansprakelijkheid buiten schuld en voor schaden als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid.
6.5.
EPOCH accepteert geen aansprakelijkheid voor de toegangsmogelijkheid tot het portaal of de kwaliteit van de toegang, noch voor de presentatie. EPOCH is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor verlies, niet volledige, vertraagde of op een andere manier niet-correcte overdracht van gegevens of diensten. Daarnaast is EPOCH niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden, met name de inhoud op verlinkte pagina's buiten het portaal.

7. Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Uitgezonderd van deze rechtskeuze zijn dwingende regelingen inzake consumentenbescherming in het land waarin de gebruiker zijn normale domicilie heeft.

8. Informatie over EPOCH

EPOCH D’ENFANCE

Bâtiment Le Clémencia,
196 rue Houdan
92330 Sceaux

HRB : nr 788 650 109 in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre

Directeur : Fabrice AUMONT

FR 59 788 650 109
Tel. +33 (0)1 40 91 49 10
E-mail : info@epochdenfance.fr


COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bezorgen tijdens het browsen op onze website. Daarnaast stelt het ons in staat om onze website te verbeteren. Door verder te gaan met het bezoeken van de website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Algemene cookies

Een cookie is een klein bestand, bestaande uit letters en cijfers, dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer, indien u akkoord gaat. Cookies bevatten informatie die op de harde schijf van uw computer worden bewaard.

We maken gebruik van de volgende cookies:

  • Analytische/prestatiecookies Deze stellen ons in staat om bezoekers te herkennen, de aantallen te tellen, en te zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen tijdens het gebruik ervan. Dit helpt ons bij het verbeteren van hoe onze website werkt, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
  • Functionaliteitscookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen als u onze website opnieuw bezoekt. Dit stelt ons in staat om onze content voor u te personaliseren, u met uw naam te begroeten en uw voorkeuren te herinneren (bijvoorbeeld de taal of regio van uw keuze).
  • Targetingcookies.Deze cookies houden uw bezoek aan onze website bij, zoals de pagina's die u bezocht heeft en de links die u heeft aangeklikt. We gebruiken deze informatie zodat onze website en de advertenties die erop worden weergeven relevanter zijn voor uw interesses. We kunnen deze informatie ook delen met derde partijen met dit doel.

U vindt meer informatie over de verschillende cookies die we gebruiken en het doel waarvoor we ze gebruiken in de onderstaande tabel:

Analytische cookies
Naam Doel
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
Met behulp van deze cookies kunnen we informatie halen uit verkeersbronnen naar onze website, inclusief het aantal keren dat een pagina bezocht is. Hierdoor is het voor ons mogelijk om de prestaties van onze website te meten, en tegelijkertijd op de minder presterende gebieden te improviseren. Dit alles wordt bereikt door middel van een dienst die wordt aangeboden door Google Analytics.
Functionaliteitscookies
Naam Doel
IS_COOKIES_ACCEPTED Om vast te stellen of u ons cookiebeleid heeft geaccepteerd.
PHPSESSID Om te zien of u bent ingelogd of niet.

Houd er rekening mee dat derde partijen (inclusief advertentienetwerken en aanbieders van externe diensten zoals analysediensten van internetverkeer) ook cookies kunnen gebruiken, waar wij geen controle over hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiecookies of targetingcookies.

U blokkeert cookies door de instelling in uw browser te activeren die u in staat stelt om alle of sommige cookies te weigeren. Echter, als u alle cookies (inclusief essentiële cookies) blokkeert in uw browserinstellingen, kan het zijn dat u niet in staat bent om (delen van) onze website te bezoeken.