Σχετικά με την ιστοσελίδα

Πνευματικά Δικαιώματα

Απαγορεύεται η αυθαίρετη χρήση των άρθρων και των εικόνων αυτής της ιστοσελίδας. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην EPOCH COMPANY, LTD.
Το υλικό αυτής της ιστοσελίδας δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να προβληθεί ή να διανεμηθεί εκτός μερικών εξαιρέσεων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης

 1. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να μην απεικονίζεται με ακρίβεια λόγω των κυκλωμάτων επικοινωνίας, των συσκευών, του λογισμικού ή άλλων μηχανημάτων ή εξοπλισμού. Η EPOCH COMPANY, LTD. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς αυτό.
 2. Οι πληροφορίες που προσφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι ακριβείς τη στιγμή της δημοσίευσής τους, επομένως, η ακρίβεια ή η ακεραιότητά τους δεν πιστοποιούνται την τωρινή στιγμή.
 3. Η EPOCH COMPANY, LTD. δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήστες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ή για ζημιές που προκαλούνται από τη λανθασμένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Απαιτήσεις Συστήματος

Windows

 1. Microsoft Edge
 2. Google Chrome
 3. Firefox

Mac

 • Safari
 • Google Chrome

Android

 • Google Chrome

iPhone, iPad

 • Safari

Σημειώσεις

 • Παρακαλούμε σημειώστε πως ενδέχεται να μην μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ελαττώματα του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας.
 • Η χρήση / διακοπή της χρήσης λογισμικού ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται με ευθύνη κάθε χρήση στην περίπτωση που το λογισμικό ασφαλείας αποτρέπει την προβολή της ιστοσελίδας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη χρήση / διακοπή της χρήσης του λογισμικού ασφαλείας.