Sylvanian Families Fanclub

[Kullanım Şartları] * Lütfen Kullanım Şartlarını okuduğunuzdan emin olunuz.

Bu hizmeti kullanmaya başlamadan önce üyelik kaydını tamamlamanız gerekmektedir. Üyelik kaydından önce lütfen Sylvanian Families Fan Club üyelik sözleşme hüküm ve şartlarını dikkatlice okuyunuz. Üyelik kaydının tamamlanmasıyla üyelik sözleşmesine bağlı olunacağı kabul edilmiş olur.

<Sylvanian Families Fan Club Hizmetleri>

Sylvanian Families Fan Club (bahsi geçen "Club") üyelik sözleşme hüküm ve şartları (bahsi geçen "Sözleşme") Adore Oyuncak ve Eğitim Araçları San.Tic. Aş tarafından aşağıda öngörülen şekliyle yerine getirilmekte ve uygulanmaktadır.

Madde 1 (Tanım)

 1. “Üye”, bahsi geçen sözleşmedeki hüküm ve şartları kabul etmiş ve şirket tarafından saptanmış prosedürleri kabul derek Club üyeliğini tamamlamış kişi anlamına gelmektedir.
 2. “Hizmetler”, Sylvanian Families ürün bilgileri, üyeliğin sağladığı faydalar, içerik kullanımı ve oyun oynama gibi faaliyetleri de içeren Club üyelerine sağlanan tüm hizmetler anlamına gelmektedir.
 3. “Bahsi geçen sözleşme” Şirket tarafından öngörülen diğer sözleşme, kurallar ve şirket web sitesi kullanımlarında dikkat edilecek noktaları topluca ifade etmektedir.
 4. “Üyelik Bilgileri”, üye tarafından üstlenilen, şirkete açıklanan kişisel bilgiler anlamına gelmektedir.

Madde 2 (Bahsi geçen Sözleşme)

Bahsi geçen sözleşme üyelik kayıt sürecinde ve üyelik kaydı tamamlandıktan sonra tüm üyeleri için geçerlidir.

Madde 3 (Hizmetlerin Kullanımı)

Üye, bahsi geçen sözleşmenin hüküm ve şartlarına uygun olarak Hizmetlerden yararlanabilir.

Madde 4 (Üyelik Kaydı)

 1. Üyelik Şartları
  Bahsi geçen sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmiş bir birey öngörülen kayıt işleminin tamamlanmasından sonra üyeliği gerçekleşir. Üye olmak isteyen her birey kayıt işlem sürecini takip eder. Kayıt işleminin bir temsilci tarafından üstlenilmesine izin verilmez. 15 yaş altındaki bireyler üyelik başvurusunu ebeveynleri gözetiminde ve onayında gerçekleştirebilir. Geçmişte üyelik iptali gerçekleşen ya da Şirket tarafından üyeliğe uygun bulunmayan kayıtlar engellenebilir.
 2. Üyelik Bilgilerinin Girilmesi
  Üyelik kaydı prosedürlerini takip ederken lütfen dikkat edilmesi gereken hususları dikkatlice okuyun ve gerekli bilgilerin girişlerini eksiksiz ve doğru şekilde girin.

Madde 5 (İmkanlar ve Donanımlar)

Üyeler, üyelik hizmetlerinde kullanılan donanım, yazılım ve internet bağlantısı kurmak için gereken anlaşmalar da dahil olmak üzere servisi kullanmak için yapılan hazırlıkların tüm masraflarını üstlenmekle sorumludur.

Madde 6 (Üyelik Bilgilerinin Değiştirilmesi)

 1. İsim ve adres dahil olmak üzere üyelik bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapılırsa üye değişikliği şirket ile derhal kayda geçirmelidir.
 2. Şirket, üyelik bilgileri değişikliğinde üyeden kaynaklanan herhangi bir hasardan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Üye, üyelik bilgileri değişikliğini tamamladığında bile üyelik kaydından önce tamamlanan prosedürler geçerlidir ve kaydedilen bilgiler doğrultusunda üyelik işlemiyle ilgili prosedürler tamamlanmış olur.

Madde 7 (Üyelik İptali)

Üye, üyelik iptali isteğinde tüm üyelik bilgilerinin silineceğini kabul etmiş olur. Üyelik iptali işleminin tamamlanmasıyla bireyin üyeliği iptal edilecektir.

Madde 8 (Üyelik Nitelikleri Kaybı ve Telafisini Sağlama Yükümlülüğü)

 1. Eğer üye, yanlış üyelik bilgileriyle üyelik kaydı oluşturduysa ya da Şirketin belirlediği başka bir nedenden kaynaklı sorun varsa, Şirket Üye'nin üyeliği iptal edebilir.
 2. Üye, aşağıdaki fiillerden herhangi birini üstlenirse oluşan zararların telafi edilmesinden sorumludur:
 1. (1)Şirket'in web sayfasına işleyişine herhangi bir müdahalede bulunup verilerin değiştirilmesi veya internet sitesine zararlı bilgisayar programları yüklenmesi;
 2. (2)Şirket'in fikri mülkiyet haklarını ihlal eden bir harekette bulunulması;
 3. (3)Ticari kullanım amaçlı bir fiilde bulunulması;
 4. (4)Kullanım Şartlarındaki hüküm ve şartlarını ihlal eden bir fiilde bulunulması.

Madde 9 (Üyelik Bilgilerinin Taşınması)

Şirket, Sylvanian Families Fan Club'ta yer alan üyelerin üyelik bilgilerinde (bahsi geçen "Kişisel Bilgiler") yer alan kişisel bilgilerini "Kişisel Bilgilerin Korunması Politikası'na göre yönetmekle yükümlüdür (http://domain/policy/). Şirket, üyelerine hizmet veren kendi hizmet içeriğini geliştirmek, kullanımını teşvik etmek ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.

Madde 10 (Bilgilerin Hükmü)

Şirket, dergi postalamak ve diğer yollarla üyelerine (reklamlar dahil) bilgi verebilir. Üyeler bu tür bilgileri almak istemezlerse Şirket, öngörülen yöntemlerle bu yöndeki bildirimlerini durduracaktır. Ancak Hizmet işleyişi için gereken bilgilerin temininin üyelerin isteği üzerine durdurulması söz konusu değildir.

Madde 11 (Yasak Durumlar)

Üye, Hizmet Kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki fiilleri üstlenmeyebilir:

 1. (1)Bu anlaşmaya ait madde ve yönetmeliklerin veya Anlaşmanın Hizmeti kullanırken dikkat etmesi gereken konulardaki şart ve koşulların ihlalinde;
 2. (2)Şirketin haklarına, çıkarlarına ya da üçüncü tarafın onuruna zarar veren bir fiilde bulunulmasında;
 3. (3)Gençlerin ya da çocukların zihinlerinde veya bedenlerinde oluşacak olumsuz bir etkiye sebep olabilecek kamu düzenine ve ahlaka aykırı hareketlerde;
 4. (4)Diğer kullanıcıları, üçüncü parti tarafları rahatsız hissettiren sıkıntılı bir harekette bulunulmasında;
 5. (5)Yanlış bilgilerin hükmünde;
 6. (6)Zararlı bilgisayar programı, e-posta iletimi veya ilanından;
 7. (7)Sunucuların ve Şirket'in diğer bilgisayarlara erişiminden ya da
 8. (8)Şirket'in uygunsuz gördüğü diğer herhangi bir fiilden.

Madde 12 (Hizmete Ara Verme / Askıya Alma)

Şirket, aşağıdakilerden birinin uygunlanabilir olup olmadığını anlamak amacıyla Hizmet'i önceden haber vermeden tamamen ya da kısmen, Hizmet'in sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla askıya alabilir. Şirket, bu tür ara verme/ askıya alma durumlarında Üyelerin maruz kalabileceği zararlardan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

 1. (1) Preiyodik ya da acil sistem bakım işlemleri gerekli olduğunda;
 2. (2) Sistem içerisinde aşırı yüklenme oluştuğunda;
 3. (3) Sistemlerin işletilmesi nedeniyle yangın, elektrik kesintisi, üçüncü bir şahsın sabotaj eylemi vb. gibi zor durumların oluşmasında;
 4. (4) Kaçınılmaz sistemlerin kapatılması için yapım olarak belirlenen diğer durumlarda;

Madde 13 (Hizmet Feshi ya da Değişimi)

Şirket, önceden haber vermeksizin, Hizmeti kısmen ya da tamamen Hizmet'i değiştirebilir veya durdurabilir. Şirket, söz konusu değişiklik ya da fesihlerden dolayı Üyelerin herhangi bir zarar görmesi durumundan sorumlu değildir.
Bu Anlaşma ve Hizmet ile ilgili olarak oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda özel sözleşme kapsamında asliye mahkemelerinde Şirket'in konumu üzerine yargı yetkisine sahip mahkeme tesis edilecektir.

Madde 14 (Telif Hakkı)

 1. Üye, Şirket tarafından sağlanan bilgilerin (video görüntüleri, ses verileri, metin vb.) telif haklarının Şirket'e ait olduğunu kabul eder.
 2. Üyeler, Şirket'in sağladığı ve sadece Üyeler için kullanılabilir olan Hizmetlerden yararlanabilir. Üyeler bu verileri reklam amaçlı kullanamaz, başka kişilerle paylaşamaz, genel kullanıma açık herhangi bir internet sitesinde yayınlayamaz.

Madde 15 (Teminat)

 1. Şirket, haberleşme devrelerinde, bilgisayarda başarısızlık, veri kaybı ya da yasa dışı erişimler sonucu herhangi bir hasar, kesinti, gecikme ya da sistemlerin askıya alınması gibi Şirket'in hizmetleri dışına çıkabilecek ya da üyeler tarafından oluşabilecek durumlardan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
 2. Şirket, Şirket'in web sayfasından iletilen e-posta mesajları ve içeriği hakkında sunucuların kirlenmemesini ya da yıkıcı özellikli bilgisayar virüslerini içermediğini garanti etmez.
 3. Şirket, bir üyenin ihlalinden kaynaklanan hasarlardan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
 4. Şirket, Hizmet içeriği ve Üyelik sistemiyle elde edebileceği bilgilerin eksikliği, doğruluğu ve yararlılığını garanti edemez.
 5. Şirket, herhangi bir nedenden dolayı Hizmet aracılığıyla ya da Üyelerine sağlanan bilgilerin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir sorundan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
 6. Şirket, bir üye ya da Şirket dışında, başka bir üçüncü tarafın sorumluluğuna atfedilecek bir nedenden dolayı Üyelere sağlanan Hizmet'in tamamının ya da bir kısmının kullanılamama durumundan sorumlu tutulamaz.

Madde 16 (Anlaşmanın Yeniden Düzenlenmesi)

Şirket, bahsi geçen Anlaşma'yı yeniden düzenleyebilir ya da ek anlaşma (bahsi geçen "Ek anlaşma") oluşturabilir. Anlaşma'da bulunan düzenlemeler ve eklemeler Şirket'in web sayfasında bulunan Ek Anlaşma'da düzenlenmiş olarak belirtilecektir. Bu durumda üyeler, Anlaşma'nın yeniden düzenlenmiş olan halini ve Ek Anlaşma hüküm ve şartlarına uymak zorundadırlar.

Madde 17 (Devretme Yasağı)

Bir üye, önceden izin almaksızın herhangi bir üçüncü tarafa Şirket'in sağladığı Üye hak ve yükümlülüklerini aktaramaz, devredemez.

Madde 18 (Kanunlar)

Bu Anlaşmanın oluşumu, yürürlüğü, yürütülmesi ve yorumlaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sı yasalarına tabi olacaktır.

Madde 19 (Yargı Hakkı)

Bu Anlaşma ve Hizmet ile ilgili olarak oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda özel sözleşme kapsamında asliye mahkemelerinde Şirket'in konumu üzerine yargı yetkisine sahip mahkeme tesis edilecektir.


Üyelik kullanım şartlarını kabul ediyorum.

Devam