Dataskyddsbestämmelser

Företaget Epoch Traumwiesen GmbH (”vi”, ”oss” eller "Bolaget") tar frågan om datasäkerhet och din integritet på största allvar. Här hittar du information om hur Bolaget samlar in, hanterar och använder personuppgifter vid användning av vår hemsida www.sylvanian-families.se. Här finns även information om hur Bolaget använder s k kakor eller ”cookies”.

1. Insamling, bearbetning och användning av uppgifter

Du kan besöka vår hemsida utan att lämna ifrån dig någon specifik information om dig själv. Endast i följande fall kommer vi att samla in, bearbeta och använda din information;

FAN CLUB
Om du går med i vår fan club så kommer vi att be dig om vissa personuppgifter, t.ex. namn, adress och e-postadress för att hantera ditt medlemsskap. Att gå med i vår fan club och insamlingen av uppgifter är helt frivilligt. Minderåriga som vill gå med i vår fan club måste ha tillstånd från sina föräldrar, vilket vi ber om i ansökan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till insamling, bearbetning och användande av dina personuppgifter. Se mer om detta i punkt 3 nedan.

KAKOR
Vi använder så kallade kakor, eller ”cookies” på våra hemsidor, för insamling och lagring av data. Kakor är datapaket i form av små textfiler som deponeras och lagras på din enhet. Nästa gång du besöker vår hemsida skickas information från de lagrade kakorna. Det gör det möjligt att spåra dina användningsmönster.

Två typer av kakor används på vår hemsida: så kallade sessionskakor som raderas när du stänger din webbläsare och beständiga kakor, som lagras även efter att du stängt läsaren. De insamlade uppgifterna används av oss (i) för att skapa profiler för statistiska ändamål, och (ii) för att skräddarsy innehållet på vår webbsida (t.ex. genom att lyfta fram liknande produkter som du redan har köpt, eller varor du har tittat på eller för att snabbare hämta tidigare ställda sökfågor).

Insamlingen av dessa uppgifter sker anonymt eller under pseudonym. Sparade kakor används inte i något annat syfte än vad som anges ovan. De kan inte användas för att spionera på din enhet och innehåller ingen skadlig programvara.

När du besöker vår hemsida bör du bli tillfrågad om du accepterar användning av kakor. Om det inte har ägt rum eller om du inte vill använda kakor så kan du själv avaktivera dem via din webbläsare. Hjälpfunktionen i menyraden visar dig hur du avaktiverar kakor och spärrar kakor generellt i framtiden.

Om du inte accepterar användning av kakor kan användningen av vår hemsida av tekniska skäl helt eller delvis begränsas. Därför rekommenderar vi att du accepterar användandet av kakor.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till användning av kakor. Se mer om detta i punkt 3 nedan.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Vi följer alltid gällande lagar om hantering av dina personuppgifter, bl a Personupgiftslagen (”PUL”) och kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan. Vi förbehåller oss dock rätten att utge dina personuppgifter till behörig myndighet om det är tillåtet eller om vi är skyldiga därtill enligt lag, t.ex. vid utredning av brott.

2. Säker dataöverföring

Vi kommer att kryptera den data du överför till oss med ett Secure Socker Layer-protokoll (SSL) eller vidta liknande säkerhetsåtgärder för att förhindra olaga intrång av tredje part och för att säkerställa största möjliga säkerhet för dina uppgifter.

3. Återkallande, rätten att få tillgång till och ändring i personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som äger rum på hemsidan är:

EPOCH Traumwiesen GmbH, Sulzbacherstr. 46-48, 90489 Nürnberg, Tyskland.

Du har rätt till fri information om dina lagrade data, samt rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter.

Om du önskar information om hur vi behandlar dina personuppgifter, om du vill ändra, spärra eller radera din information så vill vi gärna hjälpa dig. Vänd dig då till: kontakt@epoch-traumwiesen.de.

Om du på vår hemsida har gett ditt uttryckliga samtycke till användning av personuppgifter eller till att använda kakor, kan du återkalla detta samtycke när som helst. Vänd dig då till: kontakt@epoch-traumwiesen.de.

Observera att radering av personuppgifter eller återkallande av samtycke kan medföra begränsad tillgång till hemsidan, våra tjänster eller förlust av medlemskapskvalifikationer enligt villkoren för vår fan club.

4. Facebook-Plugin ("Gilla")

Den här webbsidan använder plugins från Facebook.com som tillhandahålls av företaget Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Du informeras härmed om att användning av vår hemsida, där Facebooks plugin ("Gilla-knapp") är installerad, om att genom denna plugin skapar en anslutning till Facebook för att visa denna plugin på hemsidan.

Dessutom överförs data till Facebook-servern som innehåller information om ditt besök på vår hemsida. För inloggade Facebookanvändare innebär detta att användningsinformationen tilldelas ditt personliga Facebook-konto.

När du som inloggad Facebook-användare använder Facebooks plugin (t.ex. genom att klicka på "Gilla"-knappen eller använda kommentarfunktionen) överförs dessa uppgifter till ditt facebook-konto och offentliggörs. Du kan undvika detta genom att först logga ut ur ditt facebook-konto.

För mer information om Facebooks användning av dina personuppgifter hänvisas till Facebooks dataskyddsföreskrifter under https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation.

5. Google Analytics

Den här hemsidan använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade kakor, textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av hemsidan. Den information som genereras av en kaka om din användning av webbplatsen skickas vanligtvis till en av Googles servrar i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer Google först att förkorta din IP-adress inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter som deltar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av oss kommer Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och dessutom tillhandahålla oss med tjänster som är kopplade till användandet av webbplatsen och internetanvändningen. Den IP-adress som inom ramarna för Google Analytics överförs från din webbläsare kopplas inte samman med andra data från Google.

Du kan förhindra att kakor sparas genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men vi vill göra dig uppmärksam på att du då eventuellt inte kan använda alla hemsidans funktioner i full utsträckning. Du kan också förhindra att data som genereras av kakan och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) överförs till och behandlas av Google, genom att ladda ner och installera de webbläsar-plugins som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.